Právě toto místo obývá bobří rodina čítající na deset jedinců a svojí činností mění místní vodní poměry. Staví hráze, okusují a kácí stromy, napouští vodní laguny a přizpůsobují si tok Lesního potoka.

Výskyt bobra evropského je v celém Českém lese poměrně častý. „Jednotlivé lokality jsou už ale naplněné. Populace bobrů je tam stabilní," uvedla zooložka Milena Prokopová ze Správy CHKO Český les s tím, že náš největší hlodavec se pak rozšiřuje do dalších míst proti nebo po proudu potoků či řek. To může někdy ale působit problémy. „Ano máme na správě několik hlášení od majitelů lesů nebo rybníků, kteří si stěžují na poškozování jejich majetku," poukázala průvodkyně.

Poznávací vycházku pořádala Agentura ochrany přírody a krajiny – Správa CHKO Český les a krajské středisko Plzeň. Cestou si návštěvníci mohli zahrát takzvaný quest nebo-li hledačku, při které plní úkoly a na konci je čeká poklad. „Nejvíc se mi ale líbily ty okousané stromy a kusy dřeva, které bobr ukousne," řekl malý Jakub, který chodí do třetí třídy a na výlet se vypravil s tetou.