Klub, který si dal za úkol připomínat nejslavnější osobnost v historii města a který pořádá různé kulturní a společenské akce ve městě. Více nám o práci klubu řekl jeho představitel, Gustav Černý.

Jak vlastně vznikla myšlenka založit klub, který ponese jméno Kryštofa Haranta?

Asi jako většina podobných nápadů, v hospodě. V pizzerii v Dolních Polžicích jsme seděli s přáteli u vína a původně to byla skutečně nevázaná a spontánní stolní společnost lidí, kteří mysleli, že mohou něco změnit k lepšímu. Časem se ale z toho vyvinulo klub, který, aby tomu dal nějaký řád a oficialitu, vystupuje jako občanské sdružení.

Čím vším klub a jeho členové žijí?

Především pořádáme různé akce kulturního zaměření. Zpočátku to byly akce i ve větším měřítku, třeba na náměstí, nebo historický kostýmovaný průvod v Konstantinových Lázních. Teď se ale soustředíme spíše na menší, komornější projekty.

Proč už se nevěnujete těm velkým akcím?

Sháněly se na ně dost těžko peníze, takže jsme časem hledali jiné řešení. Chtěli jsme naši činnost propojit se skutečností, že Kryštof Harant hodně cestoval. Proto pořádáme na zámku v Bezdružicích klubové večery, kam zveme zajímavé osobnosti, které se mohou podělit o zajímavé poznatky.

Můžete nám připomenout, koho jste na klubové večery pozvali v poslední době?

Tak loni jsme měli třeba večer o šlechtickém rodu Švamberků, Franta Soukup z Tachova nám vyprávěl o podzemí, měli jsme večer věnovaný pohraničnímu opevnění, besedoval s námi ředitel plzeňského planetária. No a kromě toho jsme loni na zámku uspořádali šest komorních koncertů.

Jak jsou večery pořádané klubem navštěvovány veřejností?

Na besedy, které se konají zpravidla v zámecké kavárně, chodí zhruba dvacet až třicet lidí, o koncerty je trochu větší zájem. Ty děláme v Rytířském sále a většinou míváme plno, to znamená kolem padesáti lidí. Musím dodat, že bez přízně a podpory sponzorů, většinou místních podnikatelů, bychom se neobešli. A také pravidelně žádáme o různé dotace.

Předpokládám, že letošní program bude bohatší, vzhledem k významnému výročí klubu…

Letošní program už začínáme připravovat, první koncert se bude konat 10. května. Hlavní část ale bude 21. června, což je den výročí popravy Kryštofa Haranta. Tento den oslavíme také jubileum klubu. Připravujeme větší koncert, který by měl být promenádní s dechovým orchestrem. A v zámku pak bude něco komornějšího.

Jak širokou má klub členskou základnu?

Momentálně má klub osmnáct členů, ale potřebovali bychom členskou základnu zoufale omladit. A kromě pořádání besed, koncertů a podobných akcí jezdíme třeba i na historické konfernece věnované osobnosti Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic.