Sbor dobrovolných hasičů ve Svojšíně letos oslavil 130. výročí založení. Současní členové sboru výročí oslavili při pouti sv. Petra a Pavla. Na svojšínském zámku přichystali i malou výstavu fotografií.

„K vidění jak fotografie ze života dobrovolných hasičů v minulosti, tak i ty, které vypovídají o činnosti současné zásahové jednotky SDH obce,“ řekl Deníku místostarosta Svojšína Tomáš Petráň a doplnil, že každý návštěvník výstavy si může odnést pamětní list.

Současný sbor dobrovolných hasičů v obci čítá třiadvacet členů, jedenáct z nich tvoří vyškolenou výjezdní jednotku. „Velké poděkování patří Josefu Kadlecovi, který byl v loňském roce oceněn Krajským sdružením hasičů Plzeňského kraje medailí svatého Floriána za dlouholetou aktivní a obětavou činnost v SDH Svojšín. Členem sboru byl v té době již úctyhodných 64 let,“ řekl dále místostarosta.

MALÁ VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ ke 130. výročí založení SDH ve Svojšíně je k vidění na tamním zámku.Zdroj: Tomáš Petráň

Kromě zásahové práce u požárů jezdí svojšínští hasiči také k odklízení padlých nebo vyvrácených stromů, likvidaci bodavého hmyzu, provádí mytí mostu, zalévají zeleň a čistí propustky v rybníce v Nynkově. „Členové hasičského sboru se aktivně podílejí také na kulturních a vzdělávacích akcích v obci. Pravidelně se účastní příprav dětského dnu, lampionového průvodu a organizují parkování při zahradních slavnostech na svojšínském zámku,“ připomněl dále Petráň.

Historie SDH Svojšín

Hasičský sbor byl ve Svojšíně založen na svatodušní neděli 20. května 1888. Od té doby existuje nepřetržitě. V roce 1928, kdy slavil 40 let existence, měl zdejší sbor přes 40 členů. Krizové období přišlo ve válečných letech, kdy sbor udrželo v činnosti jen několik málo hasičů z řad německého obyvatelstva. V dalších letech na práci navázali převážně čeští obyvatelé. Zpočátku sbor využíval původní techniku, poté bylo pořizováno modernější vybavení. Zřejmě nejaktivnější období zažívali svojšínští hasiči v 70. letech 20. století, kdy se úspěšně účastnili soutěží. Jedním z nejvýznamnějších členů a pozdějším starostou sboru byl Josef Němec, který dnes již není mezi námi. I díky jeho zásluhám dobrovolní hasiči v obci přetrvali dodnes a letos si tak obyvatelé mohou připomenout významné výročí.