Kříž ve Výškově je dílem kameníka George Böhma ze Studánky, který ho vytvořil před dvěmi sty lety. „Tuto památku jsme vybrali k restaurování z toho důvodu, že tvoří dominantu obce Výškov a že chceme i na osadách vytvořit pěkné prostředí, kde se lidé rádi zastaví,“ uvedla místostarostka Chodové Plané Jana Batrlová. Cena díla by měla přesáhnout částku 141 tisíc korun a městys na její úhradu získal dotaci. „Na restaurování jsme obdrželi dotaci sto dvacet sedm tisíc korun z Ministerstva kultury z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obce s rozšířenou působností. Zbytek uhradí městys ze svého rozpočtu,“ dodala Batrlová.

Restaurátorské práce provádí akademický sochař Jaroslav Šindelář, který tvrdí, že jde o velmi zajímavý a dnes už poměrné vzácný objekt ukřižování. „Je vysekán z vyvřeliny, z místního materiálu, ze žuly. Jde o monolit. Kříž je vysekán z jednoho kusu a na tehdejší technologie to byl jistě veliký řemeslný výkon. Podobným způsobem se do takového materiálu sekala koryta,“ vysvětlil Šindelář.
Jednou ze zajímavostí kříže je kamenná nádoba. „Jde o prvek, který by spíše odpovídal typu kropenky, kde se používala svěcená voda při příchodu do chrámu. Tady to pravděpodobně funguje jako nádoba pro květinovou výzdobu,“ dodal o objektu, který je bohatě zdoben. „Jsou zde také hlavy andělů s křídly. Jde o typický renesanční prvek. Na kříži jsou pak prvky, které geneticky sahají až do starověku. Jde o spirály, kde můžeme tušit až keltské odkazy,“ jde v myšlenkách do dávné historie.

V současné době byl celý kříž chemicky ošetřen a restaurátoři snímají nánosy lišejníků, nečistot, prachů a karbonových sloučenin. „Jednotlivé prvky budou přespárovány, aby tam nezatékala voda. Některé části budou doplněny adekvátním materiálem odpovídajícím žule. Nebudeme se tvářit, že ta věc je nová, jsme restaurátoři, bude citlivě doplněna abychom dosáhli toho původního výtvarného působení. Nechceme zcela vyloučit působení času. Neobnovujeme, ale restaurujeme,“ objasnil způsob oprav památky Šindelář.

Městys Chodová Planá nechal kolem kříže postavit dřevěné lešení. „Už dlouho jsem takové klasické lešení nezažil. Je to velice příjemné na takovém typu lešení pracovat,“ dodává akademický sochař, který na Tachovsku působí už tři desítky let.

Práce na objektu z let 1804 až 1806 by měly být hotovy koncem listopadu.