Téměř zaniklá obec má šanci na obnovu. V době svého největšího rozkvětu měly Výškovice 33 domů a téměř dvě stovky obyvatel. Dnes území zarůstá náletovými dřevinami a bolševníkem.

Spoušť, která je následkem poválečného vysídlování, chtějí alespoň částečně napravit architekti. Míní také mluvit o problému Sudet, vysídlení a zániku obcí. „Lidé, kteří tu žili, tvořili krajinu, ale už o ni nepečují. Svět se od té doby posunul dál. Víme, že na řadu nepřichází otrocká obnova jednotlivých budov. Hledáme ale nová řešení," říká k věci krajinářská architektka Klára Salzmann. Snahou je vzbudit o místa zaniklých obcí zájem a tak město Plzeň přišlo s vyhlášením Mezinárodní krajinářské výzvy s názvem: Návrhy na obnovu krajiny a místa v oblasti bývalých Sudet, obec Výškovice – Chodová Planá. Ty by měly být vzorem pro další obce republiky, ve kterých se projekt obnovy chystá.

Nad Výškovicemi

Své návrhy zaslalo celkem patnáct týmů z celého světa. „Hlavním cílem této výzvy bylo hledání možností obnovy opuštěné krajiny bývalých Sudet, otevřít neřešená témata v českoněmeckých vztazích a vrátit život do míst, která před válkou pulsovala čilým ruchem, zatímco dnes jsou pouze jeho němou vzpomínkou," uvádí za realizační tým Kateřina Kvasničková.

Už letos v květnu mezinárodní porota složená z odborníků doporučila pět nejlepších týmů, které příští týden budou v Chodové Plané a obci Výškovice pokračovat ve své práci.

Jak konkrétní obnova Výškovic bude vypadat, není zatím zcela jisté. Určitě se tam nebudou stavět nové domy a stěhovat lidé. Na místě architekti hodlají vytvořit jakési prvky, které by měly přitáhnout pozornost návštěvníků. „Chceme připomenout, co tam bylo, jak se v obci žilo. Navázat by mohlo konání dalších akcí. Snahou je umožnit také kontakty s potomky původních obyvatel," doplňuje architektka a vedoucí projektu.

Film dochoval vzácný obraz obceV roce 1947 se ve Výškovicích natáčel známý film Ves v pohraničí, mnohokrát uveden v televizi. Aniž by tvůrci filmu tušili, přispěli tak vzácně k dochování obrazu obce, jak vypadala před demolicí.

Výškovice nebyly zvoleny jen tak náhodou. „Vytipovali jsme celou řadu obcí a volba pak padla na Výškovice. Jednak tam zbyl jeden statek a majitel ho pěkně udržuje," pokračuje Salzmann s tím, že svoji úlohu ve výběru sehrála i přítomnost zdevastované kaple, která se stala jakýmsi symbolem celého projektu, Goethův památník a německý název obce Wischkowitz, znějící shodně s českým.

Mezinárodní krajinářskou výzvu vyhlásilo letos v únoru Evropské hlavní město kultury Plzeň 2015. Záštitu nad ní převzaly také Česká komora architektů, Mezinárodní federace krajinářských architektů a řada zahraničních institucí.

Zajímavosti z historie Výškovic

Založení Výškovic. Obec ve formě okrouhlice s osmi dvory založili páni Výškovci z hradu Výškov na nedaleké Lazurové Hoře. Roku 1251 se uvádějí například bratři Vyško a Vyšemír z Výškova. Hrad Výškov stával na vysokém ostrohu na protější náhorní plošině, na Lazurové hoře, přes údolí Kosího potoka. Zbyly z něho jen nepatrné stopy.
Německý název obce Wischkowitz pouze opakuje původní český, a česky i zní. Ve zdejším dialektu říkali Němci Vejškovic s českým hovorovým „ej". I to byl důkaz, že původními majiteli byli výškovští páni na Lazurové hoře. Ti se totiž někdy také psali „z Vejškova".
Farností patřily Výškovice vždy pod Ovesné Kladruby, kde se z Výškovic křtilo, konaly se svatby a pohřbívalo se na zdejším hřbitově. Výškovická kaple vznikla až v roce 1775.
Za první světové války padlo z Výškovic 11 mužů a jim byl postaven válečný pomník na rozcestí u rybníka.
V roce 1920 začal stavební rada Wihan z Plané znovu s těžbou vápence na Lazurovém vrchu a snad i zde. Také Wenzl Friedl z Boněnova měl tu v provozu jeden vápencový lom a v něm mlel vápenec na hnojivo, které prodával. Za druhé světové války se těžily na různých místech slídy, tzv. kočičí stříbro. Pak tu byl dioritový lom pode vsí, který patřil Josefu Lugnerovi z Vysoké Pece u Plané. Zde dělal pomníky, náhrobky, desky apod.
Po skončení druhé světové války měly Výškovice 33 domů a 170 obyvatel . V provozu byla jedna cihelnička a několik vápencových lomů pod Výškovicemi.
Po odsunu Němců měla v roce 1947 obec 30 obyvatel.
1.července 1960 byl zrušen okres Mariánské Lázně a obec přešla k okresu Tachov. Ještě v roce 1965 – za nového tachovského okresu – zde bydlelo 12 obyvatel a ves příslušela pod MNV Michalovy Hory, škola a pošta byly v Michalových Horách.
Kolem roku 1970 se budovy strhávaly s výjimkou dvora čp. 2, který tak dnes tvoří samotu „Výškovice".
V roce 1974 byla ves zrušena. Zdroj hamelika.cz