Výstava začne vernisáží už tuto sobotu ve 14 hodin a při slavnostním otevření může široká veřejnost ochutnat pravý vojenský guláš z polní kuchyně a sledovat jeho přípravu v prostoru před muzeem.

Výstava Československá armáda je instalována v interiérech Domu historie Přešticka a organizátoři ji připravili právě k výročí sta let vzniku Československa. Přibližuje vznik a vývoj armády nového státu-Republiky Československé. Zahrnuje období od roku 1918 až do konce roku 1992, s výjimkou let 1939-45. „Základ výstavy tvoří ruční palné zbraně, počínaje rokem 1918, kdy byla ještě většina armádního materiálu převzata z Rakouska-Uherska,“ sdělil Deníku Petr Petr z Vojensko-historického sdružení Kladruby a dodal, co návštěvníci uvidí. „Předměty denní potřeby vojáků, vybavená vojenská ložnice, jídelna z let pozdějších, také politicko-výchovná světnice, nezbytná součást každé roty. Vše je naprosto autentické, originální, opatřené jasnými popisky.“

Mezi nejtěžší předměty patří stokilogramová cvičná bomba, minomet vzor 52 a střela ráže 24cm z období první republiky. Také je k vidění sbírka dělostřelecké munice, šavle, bodáky, nejrůznější vojenské dokumenty a předpisy, slavnostní uniformy, ale také protichemické ochranné obleky.

Mladší návštěvníci si mohou zkusit zavolat polním telefonem, osahat si vojenský padák ze speciální látky a vydezinfikovat a následně vyzkoušet plynovou masku. Při komentovaných prohlídkách si mohou zase starší návštěvníci připomenout vojenskou službu při rozebírání a skládání samopalu.

Výstava přináší ukázku vývoje naší vojenské techniky a materiálu za poslední století.