Začátek budování cyklostezky mezi Borem a průmyslovým areálem na Nové Hospodě je na spadnutí. Staveniště převzala zhotovitelská firma a v nejbližších dnech tak začne výstavba 458 metrů dlouhého průtahu cyklistické stezky obcí Čečkovice. Jedná se o druhou z celkově tří etap, které jsou pro celý úsek plánovány.

„Celá akce je rozplánována do tří etap, první etapa je zatím pouze ve fázi studie, u třetí se v současné době pracuje na projektu ke stavebnímu povolení,“ řekl již dříve Deníku starosta Boru Rudolf Kodalík. „Důležitá je pro nás bezpečnost cyklistů a chodců, vybudováním cyklostezky jim chceme zlepšit a usnadnit pohyb v místech, která jsou značně frekventovaná,“ zdůraznil opětovně Rudolf Kodalík.

Součástí projektu je úprava kanalizace v samotné obci Čečkovice. V intravilánu obce bude povrch cyklostezky tvořit betonová dlažba. Práce musí být dokončeny do konce srpna letošního roku, protože bude následovat položení nového asfaltového povrchu komunikace v celém průtahu obcí.


Nahrává se anketa ...

Na třetí etapě z Čečkovic do Boru pracuje projekční kancelář a pokud vše půjde podle plánu, tak by se měla realizovat již v příštím roce. První etapa od hranice obce až téměř k dálničnímu přivaděči by měla umožnit, aby cyklisté pokračovali dále pod dálničním můstkem po starých cestách, kde se mohou připojit na stávající cyklostezky.