Distanční výuka by se v Plzeňském kraji měla dotknout všech středních škol kromě těch v rokycanském okrese. Rokycansko bylo ke čtvrtečnímu odpoledni na semaforu zatím stále v zelené barvě umožňující klasickou výuku.

Dva týdny výuky přes internet ředitelé, ani učitelé zrovna nevítají. „Nařízená distanční výuka nás samozřejmě moc netěší, ale budeme se řídit tím, co nám řeknou. Všichni učitelé už na ni byli proškoleni, takže myslím, že jsme připraveni,“ říká ředitelka Střední průmyslové školy dopravní Irena Nováková s tím, že učit na dálku bude pro všechny pedagogy rozhodně mnohem pracnější. „Připravovat on-line testy a učit žáky distančně zabere více času. V pondělí jsem měla v plánu psát se studenty test, takže si ho budu muset připravit v on-line verzi,“ dodává.

Kantoři ale kvitují, že se distanční výuka nebude vztahovat na praktickou výuku. Vláda totiž rozhodla o čtrnáctidenní distanční výuce pouze pro teoretické vyučování. „Odborný výcvik zůstane zachován a bude pokračovat standardním způsobem, což je pro nás přijatelné,“ hodnotí Miloslav Šteffek, ředitel Středního odborného učiliště stavebního v Plzni. S tím souhlasí i zástupce ředitele Střední průmyslové školy dopravní pro pracoviště Křimice Jaroslav Kašpar.

„Žáci budou chodit na praxe dál, za což jsem rád. Nárok budou mít nadále také na získání řidičského oprávnění v rámci autoškoly, kterou naše škola nabízí. Zrušení teoretické výuky mě určitě mrzí – doufám, že to je skutečně otázka pouze čtrnácti dní,“ říká Kašpar.

Jediným okresem v kraji, který zatím patří do zelené kategorie, jež znamená výskyt nákazy bez komunitního přenosu, jsou Rokycany. Přestože je na tom Rokycansko a tudíž i školy relativně dobře, vedení jednotlivých zařízení situaci nepodceňuje. Například ve Střední škole Jeřabinová je součástí výuky připomenutí zásad pro distanční způsob výuky. „Preferujeme formu Teams s přímou vazbou pedagogů na své svěřence,“ uvádí ředitelka Irena Vostrá. Pokud jde o vybavení, jsou připravené notebooky pro učitele. Žáci si je ale musí obstarat sami.

Ke čtvrtečnímu odpoledni byl zbytek celého Plzeňského kraje zbarven oranžovou barvou, který značí počínající komunitní přenos.