Od letošního června, poskytuje plzeňský Národní památkový ústav prohlídku hradu s odborným průvodcem. Tím je Josef Rídl, který žije v Přimdě od roku 1972. Zde píše místní kroniku a zhostil se úkolu provádět na hradu Přimda, o čemž nám také poskytl rozhovor.

Jak dlouho funguje takováto forma provázení na hradu?

Provázet se začalo v podstatě až letos v létě, kdy byl hrad staticky zajištěn.

Kdy a za jakou cenu mohou návštěvníci hrad navštívit?

Provádí se od začátku července do konce srpna od 10 do 16 hodin každý den a v září se provádí jen o víkendech v tu samou dobu. Cena byla stanovena na 40 korun za dospělého a 20 korun za dítě, návštěvníci si ale také mohou koupit rodinné vstupné za 100 korun. Tato cena se vztahuje v podstatě na odborný výklad o hradu.

Kolik let trvala rekonstrukce hradu?

Myslím si, že záchranné práce začaly po roce 1989, ale je těžké to určit, protože každý rok se něco na hradě udělalo a mně ty roky tak nějak splynuly. Každopádně se hrad podařilo celkově zajistit až v loňském roce. Teprve před čtrnácti dny se uskutečnila kolaudace.

Z čeho byl tento projekt financován?

Projekt financuje Národní památkový ústav v Plzni. Městský úřad na Přimdě se s památkáři dohodl, že přispěje úklidem na hradu a v okolí naučné stezky. Což zahrnuje sběr a odvoz odpadu, obsekávání okolní zeleně atd.

Plánují se do budoucna nějaké akce v samotném objektu?

Zatím nebylo řečeno nic konkrétního, ale vím, že se ve spolupráci se správkyní zámku v Boru Galinou Kortanovou připravuje na příští rok nějaká soutěž na hradě. Podle toho, co jsem o akci slyšel, vypadá moc hezky, ale konkrétnější zatím být nemohu.

Kolik návštěvníku denně navštíví tento objekt?

Jde to těžko odhadnout, protože návštěvnost budeme počítat až na základě prodaných lístků na konci návštěvní sezony. Můj odhad je ale kolem 35 návštěvníků za den. Na návštěvnosti také závisí, co se bude s hradem dít dále. Pokud zjistíme, že mají lidé o toto místo zájem, myslím si, že se zde bude dít mnohem více akcí.

Co může návštěvník při pohledu do krajiny vidět?

Pokud se podíváte přímo pod hrad, je vidět přírodní rezervace, na které je mnoho chráněných rostlin. Když se návštěvník podívá na jih, za dobrého počasí spatří národní park Šumava. Ze západu lze spatřit Německo. Dále blízká města, jako jsou Bor a Tachov.

Jaký je váš osobní vztah k tomuto monumentu?

Už jen proto, že žiji na Přimdě od roku 1972 a každý den mám tu možnost podívat se k vrcholu hradu Přimda, je můj vztah velice kladný. Vždycky jsem si přál, abych mohl dělat něco s památkami. Pomáhat při jejich obnově, nebo obeznámit lidi s historií míst a objektů. To se mi vyplnilo až nyní v důchodu, kdy zde mohu provázet a své znalosti předávat dál.

O čem při prohlídkách přednášíte?

Samozřejmě svou přednášku začínám vyprávěním o historii samotného hradu. Dále se dostanu k jeho okolí, které má velice zajímavou historii a odtud se dostávám k historii samotné obce. Pokud návštěvníci chtějí, přednáším o nenásilné germanizaci tohoto kraje. Také o třicetileté válce, která započala v těchto místech. Prohlídka tak trvá hodinu až dvě.

Lukáš Hilpert