Také já jich mám několik a rád se o ně se čtenáři Tachovského deníku v následujících týdnech podělím.

Všesokolský slet 1938

Doma jsem chodil jako žák do Sokola. Zapojil jsem se do nácviku na Slet, úspěšně jsem prošel zkouškou a dostal se na cvičení do Prahy. Byl to nezapomenutelný zážitek. Bydleli jsme ve strahovských studentských kolejích, celé dny jsme secvičovali. Konečně došlo ke vstupu na velký strahovský sokolský stadion. Otevřela se brána a masa žákovských nadšenců se dala do pohybu. Pohled na obrovskou plochu stadionu a na velké množství diváků byl úchvatný. Na čestné tribuně seděl a srdečně nám kynul prezident Dr. Edvard Beneš. Při cvičení a po něm jsme měli ohromný úspěch a mohutný aplaus.

Skauting

Druhá z mých vzpomínek se týká skautingu. Jezdil jsem do 10 km vzdáleného města, kde jeden učitel vedl skautskou družinu. Naučil jsem se řadě dovedností, sebekázni a žití v kolektivu. Pochopil jsem, jak žít v souladu s přírodou a jak ji ochraňovat. Nejvíce mě utkvěla vzpomínka na přípravu večeře v přírodě. Vedoucí vytáhl celtu, na ní začal rozdělávat těsto, zpracoval ho a pak uvařil knedlíky, myslím, že byly plněné. Večeře měla příchuť lesa a volné přírody, nechybělo ani jehličí. Tento skvělý vedoucí skončil bohužel jako jeden z prvních ve fašistické vazbě a jeho život vyhasl v koncentračním táboře.

Život vojenský

Třetí vzpomínka je čistě vojenská. V roce 1950 jsem nastoupil základní vojenskou službu v Tachově. To ještě nestála velká poschoďová kasárna, ale přízemní malé domky. Byl jsem ubytován tam, kde je dnes prodejna „Barvy, laky“.

Pamatuji si, že 28. října 1950 nás svolali na nástupiště a oznámili nám, že je velké nebezpečí válečného konfliktu a že se musíme přesunout do oblasti blízké státní hranice. To pro nás, tzv. bažanty, bylo velmi vzrušující. Rozkaz zněl: za dvě hodiny nástup s plnou polní, včetně osobních věcí.

Po nástupu jsme se vydali na pochod. Nevěděli jsme kam jdeme. Přesouvali jsme se přes tachovskou rokli a dále stále k západní hranici. Pod námi v údolí tekla Mže. Cíl našeho pochodu bylo místo, kde nyní stojí přehrada Lučina. Tehdy tam byla dílenská budova zvaná Kopytárna. Odložili jsme ruksaky, převzali od velitelů železné palice, kladiva a další potřebné nářadí a dostali jsme rozkaz veškeré vybavení dílny zlikvidovat, stroje rozbít a nanosit ven. Do budovy potom nastěhovat železné patrové postele a pak se ubytovat.

Práce byla velmi náročná a těžká a trvala dlouho. Tu noc jsme samozřejmě nespali. Setrvali jsme zde dlouhou dobu. Abychom se nenudili, odcházeli jsme kopat zákopy na hranice jako obranu proti napadení. Byla to situace velmi mimořádná, doba „studené války“. Na silnicích byly budovány zátarasy. Nevěděli jsme proč a proti komu. Přežili jsme to a dnes, když přijdu do oblasti přehrady, vždy se mi tato složitá doba vybaví.

Po delší době jsme se opět vrátili do kasáren a čekalo nás další překvapení: příprava na vojenskou přehlídku v Praze. Začali jsme nacvičovat slavnostní pochod s puškou s bodákem. K nácviku jsme jezdili na plzeňské letiště. Po mnohatýdenním tréninku jsme vyrazili do Prahy a nácvik pokračoval na Letenské pláni. Po noční generální zkoušce přišla vlastní přehlídka. Na Letné jsme měli být nastoupeni v 9 hodin, ale jak už to na vojně bývá, každý nižší velitel nástup raději uspíšil o hodinu, a tak jsme, už dost nevyspalí, vstávali velmi brzy. Při dlouhém stání na Letenské pláni jsme samozřejmě měli potřebu močení. Nesměli jsme se hýbat, ale přesto jsme to vyřešili. Moč jsme nechali nenápadně stékat po pažbě pušky, jiné řešení neexistovalo, opouštět útvar bylo vyloučené.

Konečně nastala hodina H. „Vojska, pozor!“ a před jednotlivé útvary předjížděl v otevřeném autě velitel přehlídky generál Alexej Čepička a zdravil vojáky. Odpovídat jsme museli jednotným „Hurá!“ Pak se mohutný mnohačetný zástupový proud dal do pohybu. Vše jsem dobře viděl, neboť jsem byl zařazen v západočeském bloku do první řady.

Příště: Divoký Západ

Karel Chaloupecký