Úplatek

Ve druhé polovině padesátých let působil na Tachovsku v obci Žebráky řídící učitel, který, bohužel, nedosahoval příliš dobrých výchovně vzdělávacích výsledků a své hodnocení si řešil po svém. Poslední návštěva školního inspektora nedopadla dobře.

Brzy poté přišel do našeho domu v Tachově zmíněný učitel a předal mi v tašce živou husu. Sdělil mi, že patří panu inspektorovi, mému tchánovi. S panem inspektorem jsou prý domluveni.

Když se tchán večer vrátil domů, řekl jsem mu, že tady má tu domluvenou husu. Velice ho to rozčílilo, že s nikým nic nesjednával a že takový úplatek nikdy nepřijme. Mně se už na husičku sbíhaly sliny, ale musel jsem si nechat zajít chuť. Hledali jsme s tchánem řešení, jak co nejrychleji vyplašenou husu vrátit.

Nezbylo mi nic jiného, než si od jednoho kolegy vypůjčit „Pionýra“, tašku s husou naložit na řídítka a vydat se do Žebráků. Husa po cestě kejhala a snažila se dostat na svobodu, takže se mi špatně řídilo. Nakonec jsem šťastně dojel, bez dlouhých komentářů jsem ji vrátil a tím jsem úkol splnil.

Cirkus v Tachově

V roce 1960 zavítal do Tachova velký cirkus. Byla to pro město událost, tehdy vzácná. Cirkus předváděl velkolepá čísla – drezúru zvířat, artistická čísla i klaunská pobavení.

Rozhodli jsme ve vedení školy u kostela, že s žáky cirkus navštívíme. Tak se také stalo. Odpoledne pak mohli žáci samostatně navštívit zvěřinec a prohlédnout si zákulisí cirkusu. Řada našich žáků to přivítala.

Druhý den se ve dveřích ředitelny objevil statný cirkusák a velmi obhrouble vykřikoval, že mu někdo odcizil z cirkusového zvěřince párek cvičených holubů, které několik měsíců připravoval na vystoupení. Pomocí nevybíravých výrazů nás ujišťoval, že to musel být někdo ze školních kluků a že toho zloděje přizabije, až ho najde. Cirkus měl totiž druhý den odjíždět na zahraniční turné na východ.

Začal jsem dělat inventuru kluků. Někteří možní pachatelé mně hned vyvstali na mysli. Za školou bydlela jedna poměrně problémová rodina. Jejich syna, který byl naším žákem, jsem vyslechl jako prvního. Působil jsem na jeho city, přesvědčoval k pravdomluvnosti, vyvolal v něm lítost k holubům i cirkusu. Výsledek se poměrně brzy dostavil, přiznal se. Holubi se mu líbili, tak si je prostě vzal.

Celá věc ale neskončila. Rozčilený cirkusák ráno opět přiběhl, i když měl už své miláčky zpátky, a dožadoval se jména a adresy zloděje. To jsem mu samozřejmě neřekl, abych žáka uchránil od výprasku. Potrestali jsme ho podle školního řádu.

Nedobrovolný běh

Jednou na dveře ředitelny zaznělo nesmělé zaklepání. Dovnitř vešli stařík a stařenka a nesměle sdělovali, že jejich vnuk, kterého měli svěřeného do péče, odmítá chodit do školy a je na ně hrubý. Když mu něco vytknou, rozbíjí jim okna a provádí další nepřístojnosti. Sebral jim truhlu, kde měli peníze a jiné cennosti, peníze utratil, cennosti prodal a oni si s ním nevědí rady.

Zželelo se mi jich, došel jsem domů pro auto, naložil je a odjeli jsme do Dlouhého Újezdu, kde bydleli. Tam jsme vnuka nalezli, jak se válí v provizorním stanu. Vyčinil jsem mu a přikázal, že okamžitě půjde do školy. Poslechl mě, ale já jsem ho chtěl potrestat, aby si to pamatoval. K sobě jsem ho nenaložil, ale musel běžet vedle auta z kopce až do školy u kostela. Nebylo to sice moc pedagogické, ale zabralo to. Od té doby byla jeho školní docházka pravidelná.

Zvonokosy

Kdysi Městský národní výbor v Tachově v péči o občany vybudoval veřejné záchodky před vchodem do kostela. Takové české Zvonokosy.

Bylo sice potřebné postavit v centru města toto zařízení, ale ne na tak naprosto nevhodném místě. Tlak veřejnosti byl po krátké době tak silný, že se záchody musely zbourat. Dnes už nic nenasvědčuje tomu, kde toalety stály.

Naše škola byla hned vedle kostela, a tak vybudování záchodků naproti kostelu bylo často žertovným tématem ve sborovně školy. Její veselou duší byla velmi dobrá učitelka Marie Plesarová, která navrhla, abychom po třídách poslali oběžník, jak jsou záchody využívány, s dovětkem, že si to přeje městský národní výbor.

Některé snaživé učitelky nám naletěly a velmi zodpovědně sčítaly zvednuté ruce žáků, kteří už zařízení navštívili. I samy napsaly, že ony občas.

Když pak pravda vyšla najevo, vzbuzovalo to ve škole smích ještě dlouho.

Karel Chaloupecký