Z Tachova do Tachova aneb Nežeňme se

Zaujalo mě natolik, že jsem vyhledal starostu obce Martina Píšu a pozdravil ho jménem západočeského Tachova.

Z našeho rozhovoru vznikl nápad uzavřít mezi městy přátelství a zorganizovat setkání. Starosta i jeho žena jsou sportovně založení, tak jsme se dohodli, že setkání uskutečníme na kolech, prostřednictvím cyklistické túry nazvané Z Tachova do Tachova.

První cestu jsme naplánovali z našeho domova, tedy z Tachova. Záštitu nad výpravou převzal místostarosta Jiří Struček a „požehnal“ jí i starosta Ladislav Macák.

První cestu podnikla jen malá hrstka cyklistů. Kola jsme naložili do auta a sami jeli vlakem do Neratovic. Odtud jsme již na kolech pokračovali směrem do Mělníka, kde na nás čekali naši tachovští přátelé. Prohlédli jsme si zde historickou část města a také z výšky ochozu soutok Vltavy s Labem.

Dále jsme se vydali na cestu nádherným údolím obklopeným skalami a pomalu se přibližovali k obci Tachov. Ubytovali jsme se v Doksích u Máchova jezera a podnikali řadu dalších společných cyklistických výletů.

Tak začalo přátelství mezi dvěma Tachovy. Českolipští Tachováci nám oplatili návštěvu v létě, přijeli na historické slavnosti.

V dalším roce jsem navštívil panorama Českého ráje Trosky, pod nimiž se nachází obec Troskovice, jejíž součástí je osada Tachov. I s nimi jsme navázali spolupráci a zapojili je do tachovských cyklistických výletů.

Skupina cyklistů v našem městě zapustila své kořeny a rozrostla se na několik desítek lidí.

Dodnes někteří nosí na cestu tričko s nápisem „Nežeňme se“, naším sloganem.

Karel Chaloupecký