Nové prostory k bydlení by zde totiž měla zajistit bývalá fara. „Mělo by se jednat o sociální byty. Myšlenka je taková, že by tyto byty pomohly mladým lidem kde bydlet, zároveň také seniorům, či lidem v těžké životní situaci. Jednou kategorií je také skupina lidí, kteří bydlí u známých a nemohou najít bydlení,“ vysvětlil starosta František Trhlík. Jak dále dodává, v bývalé faře by se mělo nacházet několik bytů o menších velikostech. Celkově by se přestavba měla vyšplhat na částku kolem deseti milionů.