„V našem případě nejde pouze o zviditelnění města. Na rekonstrukci náměstí jsme totiž ani přes dvě žádosti nedostali dotaci z Regionálního operačního programu, která by nám navrátila až 92,5 procenta z celkových uznatelných nákladů. Pokud úspěchu dosáhneme, měl by to být pro vyhlašovatele výzev žádostí o dotace signál k zamyšlení,“ uvedl starosta Přimdy Miloslav Kunt.

Borští se do kategorie rekonstrukce budov přihlásili zbrusu novou bytovkou ve Vysočanech s kapacitou 104 bytových jednotek. Dotace na její výstavbu činila téměř 57,5 milionů korun.

„Jsem přesvědčený, že se jedná o jednu z největších dotací poskytnutých na tento účel v rámci celého Plzeňského kraje,“ řekl starosta Boru Petr Myslivec.

„Přihlásili jsme se i z toho titulu, že se prakticky z ruiny podařilo udělat velmi pěkné dílo,“ dodal starosta.

Soutěž je vypisována na podporu rozvoje kvalitních staveb s komplexní realizací. Od architektonického návrhu, až po provedení řemeslného detailu.

„Záměrem je prezentovat rozvoj architektury na území Plzeňského kraje s cílem nechat se inspirovat kvalitními stavbami, které utvářejí život okolo nás,“ nastínila tajemnice poroty Jana Rybárová.

Soutěžní kategorie jsou rozděleny na novostavby budov, rekonstrukce budov, dopravní a inženýrské stavby, sportovní a volnočasové stavby a veřejná prostranství.

V každé kategorii udělí porota nejvýše třem stavbám nominaci na titul Stavba roku. Titul obdrží v každé kategorii vždy jen jedna stavba z nominovaných.

Vyhlášení výsledků se uskuteční 26. března na galavečeru v plzeňské Měšťanské besedě.