Sběrači prodávají na ulicích a před domy v Tachově borůvky. Vypadá to nevinně a s dobrým míněním, jedná se však o nepovolený prodej. Přestože jsou borůvky od sběračů velmi kvalitní, čisté, neotlačené, porušují tito sběrači vyhlášku, protože je takovýto prodej podomní prodej ve městě Tachov zakázán.

„Podomním prodejem se rozumí taková nabídka prodeje zboží a poskytování služeb, kdy je bez předchozí objednávky dům od domu nabízeno a prodáváno zboží a poskytovány služby. Všechno toto je na území města Tachov zakázáno. Kdo tento zákaz poruší, tomu hrozí pokuta," vysvětlil Aleš Dokoupil z odboru vnitřních věcí.

Někdo je za nasbírané borůvky rád a někomu to leze na nervy.

„Celé rodiny sběračů obchází všechny byty v bytovce, div se nevrhnou přímo do bytu. Nevím, za kolik borůvky prodávají, ale měli jich opravdu strašně moc. Když jim člověk řekne, aby odešli z domu, tak to s nimi ani nehne a jdou zvonit dál," řekla obyvatelka Jana Košťálová a pokračovala: „Někdo v bloku je kupoval, protože odcházeli po ulici s prázdnými kýbly. Obtěžuje nás to po předchozích incidentech, a proto jsme alespoň pro jejich informaci vyvěsili jak na dveře, tak na nástěnku informaci o tom, že pochůzkový a podomní prodej je v našem městě zakázaný. Buď už borůvky nerostou, nebo si to vzali k srdci a už sem nechodí."

V Tachově je zakázaný i zmíněný pochůzkový prodej.

Zakázaný pochůzkový prodej je taková nabídka, prodej zboží a poskytování služeb, které je uskutečňováno s použitím přenosného nebo neseného zařízení tedy různých konstrukcí, závěsných pultů, zavazadel nebo obyčejných igelitových tašek. Takovýto prodej může být taktéž uskutečňován přímo z ruky, bez ohledu na to, zda se prodejce pohybuje nebo zdržuje na jednom místě.

S takovým druhem prodeje se také v Tachově můžete setkat. „Nově chodí taktéž někteří lidé po parkovištích s igelitkami, které mají plné zlatých hodinek a voňavek. Tvrdí, že je všechno originální. Člověk jim však může několikrát říkat, že nic nechce, ale dá vám pokoj, až když člověk nasedne do auta. Když jsme odmítli, prodejci nás odměnili sprostými nadávkami. Dokonce nám šel jeden pán nabízet zboží přímo do baru na terasu," podělila se Jana Košťálová.

Pokud se setkáte s těmito prodejci, kontaktujte městskou policii, která má právo tuto situaci řešit. „Kontrolu nad dodržováním tohoto nařízení provádí Městský úřad Tachov prostřednictvím pověřených zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu a městská policie. Tím není dotčeno provádění kontroly orgány státního dozoru podle zvláštních předpisů," informoval Aleš Dokoupil. Porušení se postihuje dle zákonu o přestupcích.