S geologem Jiřím Hlávkou budou zájemci pátrat po geologické minulosti Českého lesa. Sraz je v 8.45 hodin v Tachově na vlakovém nádraží, odkud bude pro účastníky exkurze vypraven speciální autobus. Kapacita autobusu je omezena, rezervace je možná na telefonu 773 643 776. Pro motorizované účastníky je sraz v 9.15 hodin v Ostrůvku u Lesné. Z Ostrůvku u Lesné se účastníci vydají na Šelmberk a odtud přes Celní potok zpátky do Ostrůvku. Délka trasy je plánována přibližně na 5 kilometrů. „Během exkurze uvidíme ukázku mrazového zvětrávání – skalní výchoz na Šelmberku u Ostrůvku, dozvíme se něco z podivuhodné historie strážního hrádku ze 14. století a na Celním potoce si vyzkoušíme rýžovat zlato,“ uvedla Barbora Nováková ze Správy CHKO Český les. Účast je zdarma. Cyklus exkurzí Výpravy za poznáním Českého lesa připravilo občanské sdružení Mezi lesy ve spolupráci se Správou CHKO Český les za finančního přispění Plzeňského kraje. Další exkurze z cyklu se uskuteční po prázdninách v sobotu 11. září, kdy je připraveno pod vedením historika Zdeňka Procházky putování po historii sklářství na Domažlicku. Více informací na www.ceskymlesem.cz. (jk)