„V současné době pokračují přípravné práce. Například vyřizování zvláštních užívání nebo uzavírek,“ uvedl vedoucí odboru investic tachovského městského úřadu Pavel Bluma, s tím že stavební činnost bude zahájena pokládkou inženýrských sítí v jarních měsících tohoto roku.
„Projekt řeší přestavbu prostoru mezi sportovní halou a Pivovarskou ulicí o velikosti asi 6500 metrů čtverečních,“ doplnil Bluma.
Součástí stavby je vybudování nové autobusové zastávky se zálivem, chodníky, inženýrské sítě, veřejné osvětlení, nebo dopravní napojení na silnici třetí třídy a místní komunikace.

„Parkoviště bude disponovat pětačtyřiceti stáními pro osobní automobily a dalším drobným městským mobiliářem,“ informoval Bluma.
Celá stavba bude stát jedenáct miliónů a osm set tisíc korun.
„Na projekt jsme také dostali dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad a činí děvět a čtvrt milionu korun,“ uvedl Pavel Bluma.
Parkoviště bude bezplatné a nebude hlídané a bude sloužit pro širokou veřejnost.