Zámecký park navštívili entomologové, aby zájemcům předvedli odchyt hmyzu do smýkacích sítí a ukázali druhy, které žijí na travinách a v nízkých porostech. „Takovéto exkurze se konají za rok dvě. Jedna na podzim a dnes na konci jara. Jsou součástí velkého cyklu, který pořádá Český svaz ochránců přírody a další partneři,“ uvedla Kateřina Dvořáková z Českého svazu ochránců přírody.

Park v Chodové Plané byl vybrán zcela záměrně. „Lokality vybíráme podle pestrosti biotopu a zajímavosti vzhledem k roční době. A to zde právě je,“ vysvětlila Dvořáková.

Entomologové odchytili a přítomným ukázali například mandelinky, jeden druh nočního motýla, lumčíky, píďalku, páteříčka, kovaříka a celou řadu dalších zástupců z hmyzí říše.