Na území okresu je přitom několik sběrných dvorů, kam lze odvézt cokoli. Někteří lidé jejich existenci odmítají brát na vědomí. Připravují tak obce o nemalé finanční prostředky.

Jednou z obcí potýkající se s tímto problémem je Staré Sedliště. „V našem katastru je černých skládek hned několik. Například nedaleko Dolů, některé jsme našli i přímo v lese,“ uvedla Deníku starostka obce Jitka Valíčková. Odstraňování skládek přitom značně zatěžuje obecní rozpočet. „Nakládání s odpady stojí obec více než jeden milion korun ročně. Z toho téměř dvě stě tisíc korun padlo v loňském roce na likvidaci černých skládek,“ řekla pracovnice zdejšího obecního úřadu Miloslava Pichlerová.

Pro obec Lestkov se tento problém právě v těchto dnech stal velice aktuálním. „Nedávno jsem osobně objevila černou skládku nedaleko obce. Bylo to v místech, kde ji částečně ukrýval náletový porost. Další jsme našli u kapličky ve Stanu,“ vyjádřila se k problému starostka Leskova Renata Šilingová. „Kolik ale bude stát jejich likvidace, to v této chvíli nedokáži odhadnout. Například ve Stanu je problém s tím, že pozemky nejsou naše. Napřed se musíme domluvit s jejich vlastníkem, kterým je v tomto případě Pozemkový fond,“ dodala starostka Renata Šilingová.