V Tachově každý občan přihlášený k trvalému pobytu platí ročně paušální částku 500 korun. „Každý z uvedených způsobů má svá pro a proti,” uvedl starosta Ladislav Macák. „Tou největší výhodou paušální platby je prokazatelná skutečnost, že přestaly pro lidi existovat důvody pro zakládání černých skládek,” řekl. V době známkového systému mnozí totiž tvrdili, že si známku nekupují proto, že jejich domácnost neprodukuje žádné odpady. Pak plnili popelnice svých sousedů nebo zakládali černé skládky. „Existují i nevýhody tohoto systému. Platí jen lidé přihlášení k trvalému pobytu. Ve městě ale žije mnoho těch, kteří tu hlášeni nejsou a odpad produkují. Naopak tu jsou k trvalému pobytu hlášeni lidé, kteří tu ale ve skutečnosti roky nebydlí, nevíme kde žijí. Logicky neplatí za odpady a my je ze zákona vedeme jako dlužníky města,” řekl starosta. Doplnil, že prostředky, které město vybere na likvidaci odpadu, zdaleka nepokryjí skutečné náklady. Ty by se mohly snížit, kdyby lidé důsledně separovali. Z poplatku se hradí nejen sběr a odvoz ale i ukládání odpadu na skládkách.

„Pro příští rok zůstávají poplatky stejné. Nově připravovaný zákon bude městu dávat kompetenci ke zvýšení poplatků, hovoří se až o tisícikoruně. Zatím o tom neuvažujeme, vše ale záleží na lidech a jejich zodpovědnosti k separování,” dodal Macák.

V Plané mají zavedený známkový systém. „Při stanovení poplatků za známky za svoz a likvidaci jsme vycházeli ze skutečných nákladů. Vypočítali jsme, že každý občan vyprodukuje v průměru dva litry opadu na osobu a den, to je měsíčně 60 litrů na osobu a den. Tomu jsme uzpůsobili velikost nádob a zavedli jsme i šedesátilitrové,” uvedl místostarosta Plané Pavel Nutil. Za výhodu považuje fakt, že město na tento způsob shromažďování a likvidace ani nedoplácí a ani nevydělává. „Je to pro nás vyrovnané hospodaření,” řekl. Za vývoz šedesátilitrové nádoby jedenkrát za týden je od začátku příštího roku poplatek za roční známku 1860 korun, za čtrnáctidenní cyklus 1060 korun. U popelnice o objemu 120 litrů je týdenní svoz za 2970 korun ročně, čtrnáctidenní za 1690 korun. „Vyšli jsme vstříc osaměle žijícím lidem, kteří nenaplní šedesátilitrovou popelnici ani jednou za čtrnáct dní. Těm umožníme od nového roku měsíční vývoz za roční poplatek 740 korun,” řekl místostarosta Nu­til.

Také v Boru mají známkový systém. „Myslím, že nelze jednoznačně říct, který způsob platby je lepší. Připravuje se nový zákon a vypadá to, že bude plošně zaveden systém paušálních poplatků. Do té doby ale zůstaneme u známek,” uvedl starosta Boru Petr Myslivec. Také v Boru se snaží vyhovět občanům, kteří nenaplní nádobu ani pro čtrnáctidenní cyklus. „Nabídli jsme těmto občanům dvě možnosti – menší šedesátilitrovou nádobu nebo se mohou domluvit se sousedem a kupovat jednu známku pro dvě rodiny,” dodal Myslivec. I v Boru zůstanou ceny známek pro příští rok stejné.