O osm měsíců později, na sklonku září, už byl pohled do statistik tohoto úřadu o něco veselejší. Práci hledalo o čtvrtinu lidí měně, statistika ukázala přesně tři tisíce sedmdesát dva.

„Situace na trhu práce se na Tachovsku mírně zlepšila. Díky tomu v regionu přibyla nová pracovní místa,” zhodnotil současný pozitivní posun pracovník tachovského úřadu práce Eduard Šimůnek.

Míra nezaměstnanosti se tak na Tachovsku přiblížila k devíti procentům. „Koncem ledna dosahovala míra nezaměstnanosti dvanáct celých sedm procent. K poslednímu dni v září to bylo devět celých čtyři procent,” pokračoval Šimůnek.

Podle odborníků však koncem roku nezaměstnanost mírně vzroste. „Je to kvůli ukončení sezónních prací. Zejména v zemědělství a stavebnictví. Tento jev pozorujeme každoročně,” doplnil Šimůnek.