Možná je tomu právě naopak. Možná je potřeba zklidnit, zvolnit a vyrazit alespoň na pár hodin do lesa. Zvláště je – li zasněžený a mráz uzavírá hladiny a zkrášluje peřeje potůčků.

Do náhrdelníku naučné stezky na okraji rozlehlého přeshraničního hvozdu za Lesnou byly v posledních dvou letech navlečeny dva zajímavé korálky, naučná stezka Podkovák (2009) a Vodní svět (2010) na bývalém Kolmu. Na malém prostotu tak získáte nejen plno informací, ale i plno vlastních vjemů z přímé návštěvy biotopů lesa, rašelinišť a mokřadů.

Tam, kde cesta k Podkováku odbočuje ze silnice Lesná – Stará Knížecí Huť, je navigační tabule, od níž lze na okružní naučnou stezku nastoupit. K přírodní rezervaci chránící blatkový bor a společenstva vrchovišť to není daleko. O vlastní naučné stezce na Podkováku jsem psal aktuálně loni na podzim po jejím otevření. Dnes malou zmínku o borovicích. Na vyvýšených místech kolem rašeliniště si všimněte krásně rostlých borovic lesních (sosen), zatímco rašelinná mísa porůstá borovice blatka. Obě borovice se liší například barvou borky na kmeni (mladá borka borovice lesní je v koruně oranžová), celkovým vzrůstem, tvarem korun a dalšími detaily jako jsou jehlice či květy. Proč to říkám? Pokud byste podle vnějších znaků přesto nebyli schopni určit o jakou borovice jde, nezoufejte, může jít o křížence (blíže o tom Tomáš Peckert: Zpráva o stavu borovice blatky v Českém lese, časopis Český les 5/2009).

Zasněžená kaplička Panny Marie z roku 1890 při cestě k Schönwaldské Huti vypadá trochu svátečněji než uprostřed léta. Také mohutné jasany obrůstající ruiny sklárny, obkreslené sněhem a nasvícené nízkým sluncem vypadají zcela jinak než při poslední podzimní návštěvě. I když jsem o tom v mých povídáních o přírodě Tachovska již psal, jen připomenu, že největší ze zdejších jasanů je zároveň jeden z největších v Českém lese a ještě na jeho kmeni roste převzácný lišejník důlkatec plicní. Cestou ze Schönwaldské Huti do Kolmu jsme trochu bloudili a díky tomu objevili starobyle vyhlížející bukový pahýl obrostlý smrkovou drobotinou.

Co říci ke Kolmu (Kulmu)? Lidé sem kdysi přišli a zase odešli. Důvody jsou nad rámec mého povídání. Před lety sem přišli bobři a ti tu žijí dodnes. Využívají lidských výtvorů – rybníků – a dotváří krajinu po svém. Můžeme žehrat, můžeme to naopak brát jako ukázku novodobé divočiny, jež si zaslouží pozornost a ochranu. Jako novou šanci přivést opět do těchto míst člověka. Tak nějak k tomu přistoupili lidé a instituce, které mají s touto lokalitou co do činění a vznikl Vodní svět, naučná stezka o tom, co zde žije a roste. V hlavní roli je samozřejmě bobr evropský. Než opustíte Kolm, zajděte ještě k ruinám hájenky k monumentálnímu jasanu. Je šlehačkou na dortu místní přírody. Cestou zpět k Lesné nelze přehlédnout mechem obrostlou kapličku Panny Marie Lurdské v podobě jeskyně.

S kamarádem jsme tenhle výlet absolvovali o první adventní neděli a věřte, ani trochu jsme nelitovali, i když ho pořád zábly ruce. I to patří k pěkným zimním výšlapům. Viděli jsme rašeliniště, dvě lesní kapličky, zamrzající Vodní svět a dva mohutné jasany. To je zkratka, ve skutečnosti toho člověk během pár hodin v přírodě vidí daleko více.

Miroslav Trégler