Komise, která přihlášené obce letos hodnotila, ocenila obec Staré Sedliště Zelenou stuhou za péči o životní prostředí a zeleň. „Obec se stala vítězem v této kategorii v rámci Plzeňského kraje,“ uvedla starostka Jitka Valíčková.

Tento týden si Staré Sedliště vysloužilo další ocenění. Jako vítěz postoupila obec do celostátního kola. „Při slavnostním vyhlášení, které se konalo tento týden v úterý v Senátu, byla obec oceněna čestným uznáním za úsilí obce a občanů při péči o veřejný prostor a životní prostředí,“ doplnila Valíčková.

Kromě tohoto ocenění s pamětním listem od komise Senátu pro rozvoj venkova získalo Staré Sedliště poukaz k možnosti čerpání dotace z programu Životního prostředí na částku 500 tisíc korun. „Obec již má zpracovaný a připravený projekt na obnovu veřejné zeleně, kde chce získanou částku investovat,“ vysvětlila starostka, jak bude s dotací naloženo a dodala, že poděkování patří všem, kteří se na rozvoji života v obci podílí.