Další zdražení čeká na domácnosti od počátku příštího roku. Po očekávaným zdražení elektrické energie přišla nyní na řadu voda. Zdražení se týká obcí, které jsou členy Vodohospodářského sdružení obcí Západních Čech. Pro tyto obce se zvýší cena vodného a stočného v průměru o 6 procent.
„Pro výpočet vodného a stočného na příští rok je poprvé uplatňován cenový vzorec, jehož zavedení bylo jednou z podmínek Evropské komise,“ uvedl Jaroslav Vojta, předseda Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech.

Členské obce sdružení na valné hromadě konané v září tohoto roku schválily cenu na rok 2011 podle tohoto vzorce s tím, že maximální navýšení bude 6%. Tento limit se nakonec využil, protože podle cenového vzorce by cena vyšla ještě o něco vyšší.

I po šestiprocentním navýšení vodného a stočného zůstává průměrná cena, která po výpočtu typických ročních odběrů vychází na 55,86 Kč za metr krychlový bez DPH pořád jednou z nejnižších v České republice. Výrazně nižší je i ve srovnání s okolními regiony. Přitom sdružení investovalo jen v roce 2010 do projektů na obnovu a rozvoj vodohospodářské infrastruktury zhruba 170 milionů korun.

„V roce 2011 vzrostou náklady na elektrickou energii, nákup surové vody, ukládání kalů z čistíren odpadních vod i dopravní náklady. Zvýšení vodného a stočného je nezbytné, abychom mohli zachovat stávající úroveň služeb v oblasti dodávky pitné vody a odvádění i čištění odpadních vod a v dostatečném objemu zajistit údržbu, obnovu a rozvoj provozované infrastruktury,“ vysvětlil Antonín Jágl, ředitel Vodáren a kanalizací Karlovy Vary.
Pohyblivá složka vodného se zvýší na 28,80 korun za metr krychlový, pohyblivá složka stočného na 20,79 korun za metr krychlový (ceny uvedeny bez DPH), pevné složky se zvýší v průměru o 10,5 %. Průměrný spotřebitel v domácnosti tak v příštím roce zaplatí zhruba o 120 korun více než letos.