Ten název na žádné mapě nehledejte, není oficiální. Je výsledkem mé snahy nějak spojit kopcovitou „žulovou" krajinu kolem Stráže v jeden celek s jedním pojmenováním.

Je více zajímavých zákoutí ve Strážských vršcích, já vás dnes pozvu do okolí Souměře. Začněme u zbytků Klementova mlýna na dohled od Stráže, říčka Úhlavka tu prochází údolím prolámaným již zmíněnými žulami. Zvláště skalky a balvaniště v lesním svahu nad levým břehem působí velmi romanticky. Nad pravým břehem jsou zase skalní výchozy s kamennými mísami. Řečiště pod mlýnem je vyplněno balvany, voda jimi „bloudí" a první letošní mrazy zde vykouzlily úžasné obrázky s ledovými peřejemi.

Jižně od Souměře se zvedá výrazný vrch Čihadlo (516 m n. m.). Kousek od vrcholu protíná lesní masív nápadný průsek nadzemního elektrického vedení. Další romantická místa naleznete při severozápadním úpatí Čihadla, kudy se proplétá Kundratický potok. Zase ty skalky a balvany, zase potok mizející a opět se vynořující mezi kamením.

V zatáčkách silničky ke Kundraticím je na jedné straně rybník zarostlý rákosinami (orobincem), na druhé pak lesní pahorek. U jednoho z balvanů na pahorku popisuje Zdeněk Procházka kamennou mísu o průměru 80 cm. Blíže vám k tomu nic neřeknu, hledání detailů je přece dobrodružstvím. A kdy jindy než v čase předvánočním, by měl člověk zpomalit a prožít v přírodě nějaké to dobrodružství?

A samotná Souměř? Úhlavka tu protéká středem poměrně rozsáhlé návsi lemované několika pěknými staveními. Nechybí ani klasická dřevěná zvonička – jestlipak tu pořád někdo zvoní klekání? Kdybych chtěl uzavřít pomyslný kruh, mohl bych ze Souměře vystoupat pod Dvorský vrch a po naučné stezce dojít k jednomu z nejstarších židovských hřbitovů u nás. Odtud už je co by kamenem dohodil ke Klementovu mlýnu…

Miroslav Trégler