Nekonají se ve všech středních školách, ale jen ve školách spádových, které určilo ministerstvo školství a příslušný krajský úřad. Na Tachovsku jsou dvě – Gymnázium Stříbro a Střední průmyslová škola Tachov – Světce. Celkem zde skládá maturitu téměř pět desítek studentů, kteří neuspěli na jaře nebo se nemohli zkoušek z jakýchkoli důvodů zúčastnit. Začínalo se písemnou zkouškou a didaktickým testem z českého jazyka, pokračuje se dnes písemkou a testem z angličtiny, v pondělí z němčiny a v úterý testem z matematiky. Každý student musel prokázat svou totožnost předložením občanského průkazu. Ten zkontrolovala Janě Koláčkové z tachovského gymnázia vyučující Mária Pampulíková a dohlížela školní maturitní komisařka Věra Bambasová z Gymnázia Tachov.