Nezisková organizace poskytuje několik typů služeb – pro bezdomovce, drogově závislé, mladistvé i rodiny s dětmi. Některé služby budou stále dobře dostupné, jiné již tolik ne. „Nejvíce se omezení týká nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, které znají občané pod názvem Relax. Klub je nyní do března uzavřen. Omezen je také provoz Centra podpory rodiny, kde nyní funguje pouze jedna pracovnice. Nicméně zde se na nás mohou lidé obracet. Pomáháme jim s řešením výchovných problémů dětí, vyřízením dokladů, dávek, dluhovým poradenstvím a tak dále," uvedla vedoucí služby Monika Farkašová. Omezení se nedotýká služeb pro osoby bez přístřeší a omezení by neměli pocítit ani drogově závislí, kteří si využívají služeb Harm reduction, tedy především výměny injekčního materiálu. „Dále se snížil počet pracovníků u terénního programu, který se také věnuje osobám v nouzi, avšak v terénu. To znamená méně hodin přímo v lokalitách, kde se osoby v nouzi nachází," doplnila Monika Farkašová.

Zda a jak budou služby nadále fungovat v roce 2014, závisí na výsledcích dotačních programů. „Financování je klasicky vícezdrovojové. Řídíme u ministerstva práce a sociální věcí a Plzeňského kraje. To jsou základní dotace, poté řídíme ještě u jiných dotačních programů. Nicméně nyní do výsledků těchto dotačních programů nemáme finance na zajištění plného provozu některých služeb. V Centru podpory rodiny se tedy omezení dotýká asi čtyřiceti rodin," upřesnila Monika Farkašová. Informace naleznou občané na dveří jednotlivých zařízení, dále jim je sdělí pracovníci po telefonu či na facebookových stránkách.