„Klademe maximální důraz na rozvíjení odborností především u nelékařských zdravotnických pracovníků, tedy sester a řidičů – záchranářů,“ uvedl vedoucí lékař Zdravotnické záchranné služby (ZZS) Tachov Karel Lysý. „Proto neustále rozšiřujeme kompetence této kategorie zdravotních pracovníků k odborným výkonům. Vedení ZZS Plzeňského kraje nám vytváří podmínky pro jejich odborné vzdělávání.“

A právě pro další zvyšování odbornosti mají na tachovské záchrance od krajského úřadu dva nové pomocníky. „Jsou to špičkové technické a výukové modely. Tím prvním je cvičební modul pro nácvik kardiopulmunární resuscitace. Softwarové vybavení umožňuje simulovat jak zástavu vitálních funkcí tak i závažné poruchy rytmu srdečního,“ popsal vedoucí lékař. Tento model byl donedávna k dipozici jen ve výukových centrech a záchranáři si ho půjčovali na pravidelná cvičení. Jeho počítačové vybavení okamžité vyhodnocuje kvalitu práce, volbu správného postupu. „Napomáhá ke kvalitnímu osvojení vysokého standardu našich postupů,“ řekl Karel Lysý.

Další nácvikovou pomůckou je porodní simulátor Susie. „Umožňuje věrohodnou simulaci průběhu porodu včetně abnormálních a komplikovaných situací,“ popsal lékař pomůcku v podobě příslušné části ženského těla s dělohou a maketou dítěte. „Chceme být připraveni na černou variantu možného uzavření porodnice Stodské nemocnice,“ dodal Lysý s tím, že chtějí budoucím maminkám garantovat že i v případě delšího trasportu o ně bude kvalifikovanými pracovníky ZZS dobře postaráno.