V současné době se pracuje na venkovní fasádě a podle starosty Františka Trhlíka bude oprava památky ještě několik let trvat. "Protože pak nás čeká interiér," uvedl.

Před sedmi lety se kostel nacházel ještě v havarijním stavu. "Pomocí dotace z havarijního fondu Ministerstva kultury jsme obnovili střechu a krovy věže i lodi," zmínil starosta prvotní záchranářské práce. Od té doby, opět s pomocí dotací, tentokrát krajských, obnova stavby pokračuje. Obec nechala mimo jiné zhotovit nová vitrážová okna a provedla další nezbytné zásahy.

V těchto týdnech pracují dělníci na nové fasádě. "Celou fasádu jsme vysoutěžili přibližně za čtyři miliony korun a práce jsou rozděleny na etapy. Každý rok nějakou část. Teď momentálně běží třetí etapa. Tomu předcházel a pokračuje vnitřní i venkovní geologický průzkum kostela," uvedl dále Trhlík.

Nová fasáda kostela bude laděna podle provedených sond do modra, původně se posuzovaly tři odstíny modré. V současné době je dokončena fasáda věže a presbytáře, nyní dělají dělníci na severní části lodě. "Předpokládáme, že fasáda bude hotová příští rok," uvedla starosta.

Zmíněný geologický průzkum obec také kvůli prohlubním, které se v podlaze kostela postupně vytvořily. Sondy odhalily, že pod podlahou nejsou krypty s ostatky církevních hodnostářů, jak se původně předpokládalo, ale že v 19. století byl presbytář o dva schody výš, než podlaha lodě. Jak Deníku starosta dále uvedl, tehdy byla podlaha srovnána navážkou a betonovou dlažbou. "A to byl problém, který zapříčinil zmíněné prohlubně v podlaze," doplnil Trhlík a dodal, že bylo rovněž zjištěno, že v uvedené době byl také zazděn portál, který byl původně hlavním vstupem do kostela.

Obec plánuje v dalších letech opravu interiéru. Podle Trhlíka se podlaha vrátí pravděpodobně na původní úroveň, bude také třeba restaurovat dřevěné prvky, tedy oltář a výzdobu, varhany a další mobiliář. V neposlední řadě budou restaurátoři pracovat na omítkách a freskách. "Prozatím stála rekonstrukce kostela kolem pěti milionů korun, ale čeká nás investice ještě o pár milionů vyšší," uvedl starosta s tím, že podstatnou část nákladů činí dotace.

Kostelec již nechal opravit historicky významnou kapli v Ostrově, která je dílem věhlasného barokního stavitele Santiniho, v plánu je výstavba nové kapličky v osadě Popov.