"Jinak mají normální rozvrh, který jsme jinak neupravovali. Děti dohání to, co zameškaly při distanční výuce," řekl Deníku ředitel školy Václav Peteřík. Jak ale dodal, bylo třeba upravit provoz školní družiny. "Doporučení je, že mohou být maximálně dvě třídy z jednoho ročníku v oddělení. Takže my jsme dosud měli tři oddělení družiny, teď jich máme pět." Personálně to vedení školy vyřešilo tak, že na chodu družiny se zejména ráno podílejí také asistentky pedagoga.

Povinné jsou také roušky ve třídě i v době vyučování, což ještě v září nutné nebylo. "Řekl bych, že si děti na toto opatření poměrně rychle zvykly," konstatoval ředitel. Žáci druhého stupně se zatím střídají, jeden týden jsou ve škole dvě šesté třídy a jedna osmá, další týden pak dvě sedmé třídy a druhá osmička. Deváťáci chodí každý týden, obě třídy. "Rozvrh vzhledem k tomuto opatření nebylo nutné příliš upravovat, jen jsme zajistili, aby nebylo odpolední vyučování."

Pro žáky, kteří mají zrovna týden kdy ve škole nejsou, se ale rozvrh také nemění, mají vyučování online na dálku. Škola přešla na systém Microsoft Teams. "Všechny děti a všichni učitelé dostali možnost se připojit a naučit se s tím pracovat. A všichni si to osvojili, dokážou s tím dobře pracovat, což mě mile potěšilo," konstatoval Peteřík. "Učitelé na naší škole se shodli, že tento systém bude přínosem i v době, kdy se výuka ve škole vrátí do normálního, běžného režimu. Například v posílání úkolů, přípravách třeba na test, nebo v případě, že bude někdo nemocen, je tento způsob komunikace usnadněním práce," doplnil. Škola systém vyzkoušela také jako náhradu za klasické třídní schůzky.

Škola také z téměř půlmilionové dotace nakoupila techniku potřebnou k distanční výuce a ke střídavé výuce. Kromě notebooků pořídili také ipady s interaktivní tužkou. Kvalitu výuky pomáhají zajistit také nově pořízené kamery a sluchátka. Žáci, kteří doma nemají notebook nebo počítač, měli možnost si od školy toto zařízení vypůjčit. Využilo toho sedmnáct dětí.

Jak dále Václav Peteřík s úsměvem podotkl, distanční výuka měla vliv i na kázeň. "Ve třídách se vždy najde někdo, kdo trochu zlobí, vyrušuje a podobně. Při distanční výuce tyto problémy s kázní nebyly.. A říkali kolegové, že děti jsou teď po návratu do školy klidnější, než bývaly dříve."

Objevilo se ovšem několik jedinců, kteří při výuce na dálku s učiteli nespolupracovali. "Řešili jsme to individuálně s rodiči a u několika případů jsme museli dát podnět k řešení na odbor sociálních věcí," doplnil ředitel s tím, že v některých případech to vedlo ke zlepšení.