Projekt, který pomohly financovat dotace z Evropské unie, měl rozpočet zhruba 3,2 milionu korun.

„V rámci projektu byla specificky vybavena laboratoř chemie a učebny fyziky, přírodopisu a jazyků vybavením pro experimentální a laboratorní výuku a moderními technologiemi," informoval starosta Bezdružic Jan Soulek. „Pořizovaného vybavení je značné množství, proto jen několik příkladů – dataprojektory s příslušenstvím, moderní digitální jazyková technika, demonstrační učitelský stůl pro laboratoř chemie, žákovský laboratorní stůl, trinokulární digitální mikroskop s rozšířením o digitální fotoaparát, projekční mikroskop, model parního stroje, 26 školních mikroskopů umožňujících sledovat objekty na monitoru PC, možnost pořízení fotografií nebo videa pozorovaného vzorku," vyjmenoval starosta s tím, že v rámci projektu škola obdržela také 27 notebooků jako programové vybavení pro výuku.

Škola si od projektu slibuje, že se díky použití moderních vzdělávacích postupů ve výuce zvýší efektivita výuky, jazykové kompetence a připravenost žáků pro navazující studium a přispěje ke zvýšení zájmu žáků o přírodovědné a technické obory.

„Zároveň bude moci škola dětem nabídnout další volnočasové aktivity v přírodovědné oblasti," doplnil Soulek.