Po nedávném silném větru, který v borském městském parku napáchal nemalé škody, přiložili žáci ruku k dílu a pomohli zlikvidovat následky v podobě polámaných stromů a větví. Park žáci čistili pod vedením třídního učitele Jaroslava Jaška. Tak díky společnému úsilí mohl být městský park následně veřejnosti opět zpřístupněn.