Vyprávění paní Rosy Pertl, Wolf-Dietera Hamperla a pana Antona Kasseckerta doplnila projekce starých fotografií. Trojici starousedlíků doprovázel na Přimdu také ředitel Městského muzea ve Weidenu Sebastian Schott, který odpolední besedu pomáhal zorganizovat. Děti se během dvouhodinového povídání a prohlížení dobových materiálů dozvěděly mnoho zajímavého o životě někdejších obyvatel tachovského okresu.

Jak Deníku uvedla ředitelka školy Marcela Husáková, zajímala je například škola. „Hosté dětem i ostatním účastníkům besedy vyprávěli, na kterých místech se škola nacházela. Učilo se například v budově, kde v nedávných letech bývalo casino, škola rovněž působila v objektu, kde byl později hotel Škoda," tlumočila poznatky z besedy ředitelka.

Děti se také hodně zajímaly o válečné osudy Přimdy – zejména o ničivý požár, který vypukl po bombardování a zničil téměř celý střed města. „Součástí besedy byla také projekce starých fotografií, na kterých jsme mohli vidět, jak město před požárem vypadalo," uvedla Husáková.

Setkání se zúčastnili rovněž zastupitelé města Přimdy – starosta Miloslav Kunt, místostarostka Marie Šperková, místní kronikář Josef Rídl a bývalý ředitel přimdské školy Karel Halla.

Poděkování za příjemně strávené a zajímavé odpoledne patří všem hostům, dále Martině Klimpel, která vypomáhala s překladem z němčiny, i oběma malým tlumočníkům – Matthiasi Herrmannovi a Filipu Klimpelovi.

Beseda se starousedlíky proběhla v rámci projektu Český les – místo, kde žiji, do něhož je přimdská škola zapojena. Projekt vytvořila Základní škola Poběžovice a kromě poběžovické a přimdské školy jsou do něj zapojeny ještě školy v Blížejově a Bělé nad Radbuzou. V rámci projektu absolvují jeho účastníci řadu besed, exkurzí a výletů do míst spojených s Českým lesem a životem jeho obyvatel (v okolí Poběžovic jsou například místa s těžbou živců, další exkurze se zabývají zajímavými přírodními památkami, či tradicemi obyvatel).

S výše uvedeným Městským muzeem ve Weidenu škola v Přimdě spolupracuje. Přimdští školáci, jak Deníku uvedla ředitelka školy, by se měli do weidenského muzea vydat, aby si prohlédli dvojjazyčnou expozici o životě německého obyvatelstva na Tachovsku a v česko-bavorském pohraničí.

Jana Anděl Valečková