Jen za první část prvního pololetí tohoto školního roku přivezli žáci školy řadu zlatých, stříbrných i bronzových umístění z různých soutěží.

„Zatím můžeme evidovat úspěchy v několika sportovních kláních a uspěli jsme rovněž ve výtvarných soutěžích,“ řekl Deníku ředitel školy Zdeněk Hnát. „Předmětové soutěže a olympiády budou teprve probíhat, takže z nich nejsou zatím žádné výsledky,“ doplnil. Ale i z předmětových olympiád přiváželi v minulosti žáci Zárečné chvályhodná umístění.

Jako kolektiv si školáci ze Zárečné v tomto školním roce přivezli první místa například z okresního kola v přespolním běhu družstev (dívky ze 6. a 7. tříd a chlapci z 8. a 9. tříd). Ve stejné soutěži pak Zárečná obsadila ještě jedno druhé a jedno třetí místo. Vítězná družstva pak postoupila do krajského kola, kde si opět počínala velmi dobře. Dívky ze 6. a 7. tříd skončili třetí, stejně tak ve své kategorii chlapci z 8. a 9. tříd.

Dvě druhá a jedno třetí místo patřily Základní škole Zárečná v okresním kole Orion Florbal Cupu.

Několik prvenství si odnesli žáci této školy z tradičního závodu Večerní běh Tachovem. Své kategorie vyhráli Stanislav Samec, Hana Šimůnková, Barbora Hrůšová a Denisa Vávrová. Stříbrnou medaili získal Jan Král a bronzové příčky ve svých kategoriích si vybojovali Patrik Perenčaj, Kateřina Aubrechtová a Jana Jasinská.

VÍTĚZNÝ TÝM žáků ze čtvrtých a pátých tříd, který obsadil první místo v okresním kole soutěže v přehazované.

Již zmíněné Denise Vávrové se dařilo také na další tradiční atletické soutěži, a to při Vánoční laťce ve skoku vysokém v tachovské sportovní hale. Svoji kategorii vyhrála. Kateřina Mrázová přidala stříbro a Andrea Gonová, David Schubert a Daniel Malý obsadili třetí místa.

Zárečná se rovněž může pochlubit vítězstvím v okresním kole v přehazované, o které se postarali žáci čtvrtých a pátých tříd.

V okresním kole v halové kopané a ve florbale obsadila družstva ze Zárečné vždy třetí místo.

Úspěchy přinesly také umělecké soutěže. Ve výtvarné soutěži nazvané Znáte pohádky K. J. Erbena, jejímž vyhlašovatelem byla Městská knihovna Tachov, vyhrálo oddělení školní družiny Ještěrky.

A v soutěži Co mě zaujalo na výstavě, kterou vyhlašuje Český zahrádkářský svaz v Tachově, byl Radek Brožík ve své kategorii druhý a Nikola Kokiová třetí.

Škola se zapojila do řady podpůrných a dotačních programů

Základní škola Zárečná v Tachově je zapojena do několika operačních, dotačních a rozvojových programů, které umožňují žákům moderní vzdělávání ve stále se rozvíjejícím prostředí.

Patří sem projekt podpory zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost v rámci programu EU peníze školám.

K dalším programů, do kterých se škola zapojila, je ověřování nové formy spolupráce s rodinou a školní péče o žáky, u kterých se projevuje rizikové chování. Patří sem i zavedení individuálních výchovných plánů.

Škola se účastní grantového programu Plzeňského kraje v oblasti mládeže a sportu – podpora mezinárodní spolupráce v oblasti mládeže a spolufinancování mezinárodních studijních programů Most porozumění.

V neposlední řadě je škola zapojena do rozvojového programu Ministerstva školství Kompenzační pomůcky pro žáky se zdravotním postižením a do veřejně prospěšných programů Ministerstva školství nazvaných Centrum sportu AŠSK. (red)

Jak zvou na den otevřených dveří své kamarády žáci čtvrté třídy

Den otevřených dveří Základní školy Zárečná v Tachově se uskuteční ve čtvrtek 12. ledna. Akce je určena nejen budoucím prvňáčkům a jejich rodičům, ale rovněž široké veřejnosti. Návštěvníci se mohou seznámit s prostředím, výukou i atmosférou školy, s metodami a formami, kterými se zde učí. Škola bude otevřena od 9 do 12 hodin, včetně všech tří oddělení školní družiny. Budoucí prvňáčky čeká řada překvapení. Škola věří, že budou odcházet obohaceni o nové zážitky a budou se do školy těšit. Věří, že škola pro ně bude místem, kam budou chodit rádi, kde budou mít své kamarády mezi dětmi i dospělými.

Napsat pozvánku na čtvrteční Den otevřených dveří dostali za úkol žáci 4.B. Bylo to v rámci slohu. Jak si se zadáním poradili, můžete posoudit v následujících ukázkách několika prací, které nám zaslali:

„Milí rodiče, chcete, aby Vaše děti byly chytré? Chcete, aby se Vašemu dítěti škola líbila? Pokud ano, můžete navštívit 12. ledna 2012 naši školu. Vaše dítě se bude nejen učit, ale bude si i hrát, zažije spoustu zábavy a najde tu hodně přátel. Bude se účastnit hodně akcí. Pořádají se tu např. vánoční a velikonoční dílny. Je tu spousta hodných učitelek a učitelů. Vaše dítě bude šťastné a chytré, to Vám slibuji. A Vy budete také šťastní, že Vaše dítě bude mít dobrou školu. Určitě přijďte.“

Alenka Čermáková

„Milí rodiče, babičky a dědečkové. Nejdříve bych Vám chtěl něco sdělit. Víte, co v naší škole najdete? Jak škola vypadá? A ještě jedna otázka: Můžou se Vaše děti vůbec do naší školy těšit? Já vím, že si řeknete, proč se ptám. Ale přijďte se podívat a uvidíte. Uděláte si svůj názor a sami si na moje otázky odpovíte. Kdy? 12. ledna od 9 do 12 hodin. Nedá mi to, a proto malá nabídka. Např. kroužků – divadelní, logik, keramika, angličtina, volejbal, basketbal, zebra… Kdyby Vašemu synovi nebo dceři něco nešlo, naše paní učitelka doučuje a dělá i kroužky. A teď změníme téma. Z venku naše škola vypadá hůř, ale uvnitř je to jedna báseň. Jsou tady hezké třídy, hodní učitelé. Přijďte a přesvědčte se sami.“

Honzík Lukášek

„Milí rodiče, byli bychom rádi, kdybyste sem přivedli Vaše děti. Určitě by se jim tady moc líbilo. Máme tu hodně kroužků a také tu máme moc hodné učitele. A i pan ředitel je moc hodný. Nám všem se tu moc líbí a Vám by se tu také líbilo a také doufáme, že bude. Při vyučování je i sranda. Kdyby Vašim dětem něco nešlo, tak naši učitelé i doučují. Máme tu také interaktivní tabule a Vaše děti se jich dočkají i v některých dalších třídách. Chodíme na různé akce, např. zdobíme vánoční stromeček zvířátkům. Máme tu i hezké třídy. Přijďte a ostatní uvidíte sami. Bude se Vám tu líbit.“

Adélka Kunzová

„Vážení, srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří ZŠ Zárečné dne 12. ledna od 9 do 12 hodin. Ve škole najdete vhodné třídy, dvě tělocvičny, víceúčelové hřiště, družiny. Škola je uvnitř nádherně zbarvená. V této škole je tolik zábavy, že se každý den těším, až se budu učit. Každý rok je celoroční soutěž tříd a odměnou je plno dobrůtek, ale jsou i soutěže jednotlivců. Třeba celoroční soutěž o nejvšestran­nějšího sportovce, a aby to bylo fér, tak soutěží 1. a 2. stupeň zvlášť. Pro školní aktivity jsou tu kroužky, ale i třídy si dělají své akce. Např. nedávno naše třída vyrazila do pár tříd jako Mikuláš, anděl a čert.“

Vojta Zacpal

„Milí rodiče, srdečně Vás zveme sem do školy v Zárečné na Den otevřených dveří. Koná se 12. ledna od 9 hodin. Uvidíte tu dvě velké tělocvičny, nové hřiště, poháry, co naše škola vyhrála a spoustu jiných věcí. Dozvíte se, jaké tu máme kroužky – např. výtvarně dramatický, logik, keramiku a další. Naše škola je uvnitř krásně barevná. Děláme zde různé akce. V zimě chodíme na zimní stadion, zdobit stromeček zvířátkům, pořádáme akci Václav na inlajnech. Na konci roku spíme ve škole a děláme bobříka odvahy. Každý rok na Vánoce máme zpívání na schodech a učíme se různé nové koledy. Také tady máme počítačové učebny, kde pracujeme s počítačem a interaktivní tabulí. Koná se tu také soutěž ve šplhu.

Kdyby Vašim dětem nešlo nějaké učení, není problém, učitelé tady také doučují. Jsou moc hodní. Ve škole uvidíte také výrobky, které jsme vyrobili a krásné obrázky. Moc se na Vás těšíme a doufáme, že se Vám tu bude líbit.“

Míša Gangurová

Z ostatních pozvánek dětí:

„Jezdíme a přihlašujeme se na sportovní soutěže. Příští rok se tady otevře nová sportovní třída…

Někdy jsou učitelé moc hodní, tolik po nás nechtějí – např. poslední týden před Vánocemi, ale ty týdny předtím se zase musíme hodně snažit my…

Podnikáme různé akce – drakiádu, kde pouštíme draky a soutěžíme, chodíme zdobit stromeček do lesa a zvířátkům nosíme na zimu jídlo, máme vánoční a velikonoční dílny, akce ke Dni Země a samozřejmě ke Dni dětí…

Škola je nejhezčí ze všech škol…

Máme tu hodné a spravedlivé učitele a když má někdo z dětí problémy s učením, tak se vždy najde pan učitel nebo paní učitelka, kteří mu s tím pomohou…

Vybíráme peníze na děti z Milířů – je to hezké, protože tyto děti naši pomoc potřebují a my to děláme rádi…

Jsou tu třídy vymalované povzbuzujícími barvami, abychom neusínali. To se neděje, protože hodiny jsou zajímavé…

Na Vaši návštěvu se moc těší také Patrik Kohout, David Novák, Lenka Jelínková, Eliška Bočanová, Simča Šmolíková, Lucka Vysocká, Luky Kloc, Kristýnka Kašová, Hanička Šimůnková, Jéňa Klein, Adélka Jančová, David Krob, David Mertl a Šimon Král, žáci 4.B ZŠ Zárečná

Slovo má ředitel školy Zdeněk Hnát

Vážení čtenáři, naše základní škola, která byla otevřena 1. září 1974, nabízí žákům kulturní a bezpečné prostředí pro vzdělávání.

Využitím příspěvku od zřizovatele a s pomocí dotačních programů se nám postupně daří měnit školu v moderní vzdělávací zařízení. Důkazem toho je například víceúčelové hřiště s umělým povrchem, rekonstruované tělocvičny, úprava prostranství před školou, výškově stavitelné lavice a židle ve třídách, kvalitně vybavená školní družina. V tomto školním roce zmodernizujeme dvě počítačové učebny, vybavíme šest tříd interaktivní technikou a šatny nahradíme šatními skříňkami.

Můžete se o tom přesvědčit návštěvou ve čtvrtek 12. ledna, kdy pořádáme Den otevřených dveří. Máte možnost nahlédnout do všech prostor školy a zúčastnit se výuky ve třídách.

Co škola v Zárečné připravuje

S jednou zásadní novinkou pro budoucí žáky přichází Základní škola v Zárečné. Ve školním roce, který začne v září letošního roku, bude od prvního ročníku otevírat třídu s rozšířenou výukou tělesné výchovy. „Kromě toho otevřeme již druhou třídu pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,“ vyjádřil se Deníku ředitel školy Zdeněk Hnát. Škola chce rovněž navázat na dobrou spolupráci s Domem dětí a mládeže Mraveniště v Tachově, s nímž společně provozuje některé zájmové kroužky a útvary přímo v objektu ZŠ v Zárečné. „V rámci Centra sportu AŠSK budeme pokračovat v nabídce sportovních kroužků zaměřených na minibasketbal a basketbal,“ uvedl dále ředitel. Škola opět otevře projekty pro budoucí žáky a jejich zákonné zástupce nazvané Hrajeme si na školu a Učíme se ve škole. „Pro veřejnost připravíme čtvrtý ročník závodů Václav na in-linech a koloběžkách a třetí ročník turnaje Tachov Streetball Cup. Budeme prohlubovat spolupráci s partnerskými školami v Německu, v Mitterteichu a Hermsdorfu a připravíme další ročník školní akademie,“ doplnil Hnát s tím, že škola bude i letos rozvíjet kontakty s Domovem pro osoby se zdravotním postižením Milíře, kterému před Vánocemi předali žáci finanční částku (vybranou formou sbírky) 13 719 korun.