Za žáky ze ZŠ Kostelní přijely na návštěvu děti z Clausnitzerovy školy ve Weidenu. „Naše školy se často setkávají. V tomto roce jsme se vzájemně navštívili již třikrát,“ řekla Libuše Gruberová z české školy. „Dnešního programu v muzeu se účastní děti ze třetích až pátých tříd, z německé strany pak děti ze třetích a čtvrtých tříd,“ dodala Gruberová.

Vedení muzea připravilo pro děti zajímavé dopoledne. Žáci byli rozděleni do tří smíšených skupin a plnili různé úkoly. „Děti od nás dostanou malý test s tajenkou z historie Tachova, který musí vyplnit. Všechny odpovědi na něj najdou v naší expozici. Správnou odpověď si mohou ověřit na jednom z vystavených obrazů. Dále je čeká dovednostní soutěž a test odvahy. Ten spočívá v tom, že se děti vydají do muzeálního sklepa. Odměnou jim bude získání Rytířského glejtu,“ uvedla Jana Hutníková, ředitelka tachovského muzea. „Cílem našeho setkávání je, aby se děti naučily prakticky využít své jazykové dovednosti,“ doplnila Dana Pflaumová, učitelka českého jazyka na německé škole.