„Vyzkoušeli jsme si život v tamější vesnici, nosili jsme různé předměty na hlavě, navštívili africkou školu a naučili se několik svahilských slov,“ informovala Kateřina Píchová na webu ZŠ Rozvadov. Děti si také zahrály tzv. kamínkovanou, typickou hru keňských dětí a také se dozvěděly něco o Masajích. „Nalíčili jsme se a oblékli podobně jako oni, vyrobili jsme si šperky, naučili se tanec masajských lovců a pak poslouchali zvuky noční buše,“ doplnila Píchová.