Tento projekt vznikl na základě soutěže Die Deutschen und ihre östlichen Nachbarn – Wir in Europa, kterou vyhlásilo Bavorské státní ministerstvo pro vzdělávání a kulturu, vědu a umění. Tématem pro rok 2016/2017 byl Karel IV.: Čechy – Bavorsko – Evropa.

„Projektu se zúčastnili žáci 7. – 9. tříd ZŠ Přimda a OŠ Cerkno. Náš společný projekt byl velmi úspěšný – zvítězil v německé soutěži v kategorii Spurensuche, tedy Hledání stop a na konci července 2017 se naši žáci zúčastnili slavnostního vyhlášení výsledků soutěže v Bavorské Železné Rudě,“ vysvětlila učitelka Jana Anděl Valečková ze Základní školy v Přimdě.

Jak dále dodala, krom zmiňovaných ocenění projekt přimdských žáků získal také Národní a Evropský certifikát kvality. Uznání přišlo i z České republiky v podobě 3. místa národní ceny eTwinning. Zatím poslední úspěch získal v tomto roce a to Evropskou jazykovou cenu Label.

„Cena bude slavnostně předána 27. června na Ministerstvu školství. Do soutěže o Evropskou jazykovou cenu Label bylo přihlášeno celkem 40 projektů, do finále jich postoupilo 11 a osm z nich cenu získalo,“ vysvětlila Valečková s tím, že cena Label znamená pro školu opravdovou prestiž.

„Pro naši školu je toto ocenění nesmírným úspěchem, neboť konkurence v soutěži je obrovská. Soutěž je určena nejen školám, ale i dalším institucím. Letos byl například oceněn i projekt Národní galerie v Praze. Děkujeme všem žákům, kteří se na zisku tohoto ocenění podíleli.

eTwinning, eTwinningová škola
- eTwinning je online platforma, prostřednictvím níž mohou učitelé a žáci z různých evropských zemí vzájemně komunikovat a spolupracovat, je největší a nejzajímavější komunitou škol v Evropě. Základní škola Přimda je v eTwinningu zapojena od roku 2010.
-Komunita evropských škol – eTwinning – zavedla od letošního školního roku nové ocenění. Je jím certifikát „eTwinningová škola“. V dubnu zveřejnilo Centrální podpůrné středisko pro eTwinning v Bruselu výsledky hodnocení žádostí o udělení tohoto certifikátu. Certifikát je udělován školám, které jsou v eTwinningu velmi aktivní a mohou být inspirací. Oceněné školy společně tvoří evropskou síť předních eTwinningových škol. v České republice je zatím celkem 17 eTwinningových škol.