„Roboti už jdou, roboti už tady jsou,“ hrála známá skupina Olympic v minulém století a v tu dobu se nám všem zdálo, že ve skladbě se zpívá spíše o sci-fi vizi. Pokrok však nelze zastavit. Výuka dnešní generace je úplně jinde, než byla třeba i jen před deseti lety, s roboty se setkáváme v mnoha odvětvích. Přestože konstantinolázeňská škola je tzv. malotřídka, kterou navštěvují žáci 1.- 5. ročníku, moderní vybavení zde rozhodně nechybí. Snahou zdejších pedagogů je dle jejich slov připravit žáky na život v 21. století, naučit je rozhodovat se a přemýšlet komplexně v souvislostech. „3D tiskárnu jsme zdarma získali díky úspěšnému zakončení projektu Průša do škol. Žáci 5. ročníku v programu Tinkercad navrhli a vymodelovali písmena české abecedy a hláskovou formu anglické abecedy, které vytiskli v 3D,“ zdůvodnila přítomnost moderní techniky učitelka informatiky Hana Vrtělková. „V hodině informatiky se učíme, jak se pracuje v programu, díky němuž pak můžeme tisknout nejrůznější trojrozměrné komponenty a objekty. Moc mě to baví,“ říká páťák Karel Svoboda. Společně se spolužáky se učí novým pojmům, jako jsou digitální kompetence či scratch, seznamují se s QR kódy, metodicky jsou vedeni k digitální gramotnosti.

Ilustrační foto
Dejte deset milionů a z Branky si lidé zavolají, píše operátor obci Halže

Jak si děti vedou, co už umí a jak výuka probíhá, se mohli přesvědčit rodiče a další návštěvníci, kteří v minulém týdnu přijali pozvání a vyrazili do školy na Robotické odpoledne. „Každý při vstupu obdržel plánek budovy s popisem aktivit v jednotlivých třídách, kde si mohl dle své chuti a zájmu vyzkoušet například kódování, krokování, šifrování, programování robotů, práci s algoritmy a řadu dalších aktivit zaměřených na informatiku,“ řekla Deníku ředitelka školy Alena Kaĺavská. „Bez podpory rodičů bychom děti jen těžko mohli vést k otevřené komunikaci, kritice, ale i sebekritice, schopnosti kooperace a řešení problémů,“ dodala. Na přípravě Robotického odpoledne se nemalou měrou podíleli již sami žáci pátého ročníku, kteří se následně ujali role průvodců na jednotlivých stanovištích.

Poctivá příprava a dobrá propagace akce přinesly své ovoce. Do školy nedorazili jen rodiče současných žáků, ale také děti z mateřské školy se svými doprovody a bývalí absolventi zdejší malotřídky, kteří za výukou druhého stupně dojíždějí do okolních škol.