Většinou mladí lidé z různých koutů Tachovska s rozdílným sociálním postavením, jedno mají ale společné. Navštěvují Kotec v Tachově nebo se setkávají s terénními pracovníky tohoto centra. Na dvě otázky Deníku odpověděl vedoucí tachovského K-centra David Klaus.

Jak mocná je vaše prevence a snaha přivést lidi závislé na návykových látkách zpět do běžného života?

Je třeba si uvědomit, že Terénní program a Kontaktní centrum patří do sekundární prevence. Věnujeme se lidem už zasaženým užíváním drog, alkoholem, gamblingem. Věnujeme se snižováním rizik zdravotních, sociálních nebo psychických spojených s užíváním drog. Snaha je tyto lidi chránit před onemocněními jako např. HIV, žloutenky, pohlavně přenosné nemoci…, udržet je v přiměřeném kontaktu s důležitými institucemi a úřady, pomoci jim se zorientovat na trhu práce, zprostředkovat jim bydlení na ubytovnách, azylových domech, někdy také motivovat k návštěvě psychologa, psychiatra, odborného lékaře. Pomáháme jim zprostředkovat léčbu v psychiatrické léčebně, terapeutické komunitě. To vše jsou některé z aktivit, kterými můžeme klienty udržet nebo i vracet zpět do „běžného“ života.

Jaké je vaše osobní doporučení lidem, kteří by si chtěli něco začít s drogami?

Myslím si, že žádná rada neodvrátí touhu zkusit neznámé, a to ještě v jistém životním období mladého člověka, který se experimentem pokouší sám sebe otestovat. Ale přesto mé doporučení: Člověk je příliš slabý tvor na to, aby zvládl látku se závislostním potenciálem, to jest drogu.