Jednalo se o investici plánovanou z minulých let. "V loňském roce se mi podařilo na vybudování chodníků sehnat dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Chodníky jsou z hlediska bezpečnosti pro naše občany velmi důležité," řekla Deníku starostka obce Jaroslava Kadavá s tím, že z vlastního rozpočtu by si obec nemohla tuto nemalou investici dovolit.

Dotace, která pomohla obci chodníky financovat, činí 85 procent nákladů. Celkové náklady na nové chodníky jsou 6,8 milionu korun.

Chodníky jsou po obou stranách hlavní komunikace ve směru na Broumov. Upraven kvůli větší bezpečnosti chodců bude také úsek na okraji vesnice u hřbitova. "Tam už chodník není, ale příkop zatrubníme a uděláme pevný povrch, aby tudy mohli občané chodit. Z projektu nevyplynulo, že by se v tomto úseku mohly udělat klasické chodníky, ale kvůli bezpečnosti to vyřešíme tímto způsobem," dodala starostka.

Tachovská bobule.
Chystá se další Tachovská bobule

Současně s komunikacemi pro pěší byly v centru obce vybudovány zálivy pro zastavení autobusů, obec nechala rovněž upravit autobusovou zastávku, jejíž fasáda dostala stejné barvy jako nedaleký kostel.

Investicí, která s vybudováním nových chodníků souvisí, je oprava pomníku obětem první světové války, který stojí uprostřed návsi. "Oprava pomníku sice není součástí tohoto projektu, ale stojí v prostoru, který se upravuje. Proto jej necháme renovovat," vysvětlila Kadavá.

Pomník byl v dezolátním stavu, obec požádala na jeho opravu o krajské dotace z programu na podporu obnovy drobných památek. "Předpokládám, že bychom mohli se žádostí uspět. Maximální částka je v tomto programu 100 tisíc korun, ale kolik dostaneme, to zatím nevím. Pomník se bude opravovat ještě letos a měl by být do konce roku hotový."