Projekt je ve startovací fázi, letos bude zbourán objekt, v němž sídlí tachovská organizace Českého červeného kříže. Právě na jeho místě nové byty vyrostou a zázemí v něm najde znovu červený kříž.

„S demolicí budovy červeného kříže počítáme na podzim, zhruba v říjnu a listopadu. Bytový dům s chráněnými byty se pak začne stavět v dalším roce," upřesnil Deníku starosta Tachova Jiří Struček.

Na dům se 24 chráněnými byty se připravuje projektová dokumentace a město se rovněž poohlíží po vhodném dotačním titulu. „Žádat o dotační podporu na tento objekt určitě budeme. Zatím jsme nenašli vhodný dotační program, ale zatím je na to do příštího roku relativně čas," potvrdil starosta.

Chráněné bydlení je, jak uvádí ve své zprávě ČTK, pobytová služba poskytovaná lidem, kteří mají sníženou soběstačnost kvůli zdravotnímu postižení a jejich situace vyžaduje pomoc jiného člověka. Ubytování umožní těmto lidem začlenění do společnosti, zlepšení, obnovení nebo udržení návyků a dovedností souvisejících s péčí o sebe a svěřené prostory.

„Pro získání bytu v plánovaném objektu jsou stanovena kritéria a žádosti posuzuje odbor sociálních věcí. Ten po posouzení splněných podmínek doporučí radě města zájemce o byt ke schválení," vysvětlil Struček s tím, že už v současné době je evidováno více žadatelů o byt, než bude k dispozici bytových jednotek. „Žadatelé pak dostávají byt v případě, že se nějaký uvolní," doplnil.

Český červený kříž se dočasně musí přestěhovat do náhradních prostor, které společně s městem hledá, aby mohl dál poskytovat odběry krve a další služby. Po dokončení objektu se vrátí zpět, protože se počítá i se zázemím pro červený kříž.