Pro duševní relaxaci a aktivní odpočinek zatím návštěvníkům slouží altánek a hřiště na pétanque.

„Počítáme, že do roka a půl tady bude plnohodnotná zahrada se vším všudy. Tedy jakýsi celý Český les v malém, včetně například biotopů, skalky a rostlin nacházejících se v Českém lese,“ uvedl Jindřich Horáček, vedoucí Správy Chráněné krajinné oblasti Český les, v jejíž bezprostřední blízkosti se zahrada nachází.

Přimdským si místo pro setkávání a odpočinek pochvalují. „Povedla se hezká věc. Rozhodně je příjemnější dívat se na tak pěkné místo, než na nepořádek v okolí některých zdejších domů,“ řekla Michaela Langmajerová.

Zahrada bude sloužit také přimdským školákům, pro které je v areálu vyčleněno místo pro pěstební činnost. „My už sice pozemek na tuto činnost máme, ale tady to bude pro školáky příjemnější. Tady budou moci neustále sledovat, jak se jimi zasazená rostlina vyvíjí,“ uvedl ředitel přimdské základní školy Karel Halla.

Projekt Zahrady Českého lesa zrealizovala partnerská Základní organizace Českého svazu ochrany přírody Kladská.

„Jsem přesvědčený, že se povedlo najít skvělé místo. Zahrada je navíc umístěná vedle základní školy, děti to sem tedy budou mít blízko,“ řekl předseda organizace Jaromír Bartoš.

Slavnostnímu otevření byl přítomen také krajský radní pro životní prostředí a zemědělství Petr Smutný.

„Správa CHKO je pro mne zárukou, že o zahradu bude dobře postaráno,“ řekl.

Spokojený je i starosta města Miloslav Kunt. „Jedná se o další skvělý produkt správy, který bude sloužit veřejnosti“, podotkl.

O návrh projektu se postarali nadšenci z řad místních obyvatel.

„Oni sami si vlastně vybrali to, co by v zahradě nemělo chybět,“ nastínil vedoucí správy Jindřich Horáček.

Projekt byl podpořen z programu Strom života Nadace Partnerství, jehož generálním partnerem je společnost Skanska.