Výroční schůze se konala v prostorách U Kotelny, kde se sešla většina ze 130 členů organizace, přesně 80 členů. „Náš svaz je rozdělen do tří kolonií, a to na Višňovku, Nádražní a Skřivancovu kolonii," uvedla předsedkyně organizace Marie Ďurová.

Výbor organizace se schází pravidelně jednou měsíčně. „A pak máme dvakrát ročně členskou schůzi. Pořád je totiž co řešit, nejčastěji jde o černé skládky, neplnění osadního řádu, ale také třeba potíže s vodou a podobně," doplnila  předsedkyně organizace.

Zahrádkáři se v tomto období právě účastní jarního úklidu v koloniích.

„Museli jsme také vyměnit čerpadlo ve vrtu, opravovali jsme si klubovnu, kterou máme v kolonii Višňovka. Při takových akcích si i společně vaříme, teď jsme měli výborný guláš. A každý rok máme i výlet, letos vyrážíme na zájezd na Zemi Živitelku do Českých Budějovic," dodala Deníku Ďurová.

Martina Sihelská