Ačkoliv byly přípravy v plném proudu, pořádající Český zahrádkářský svaz výstavu, která měla být 18. a 19. září, zrušil.

Příčinou je pandemie koronaviru. „Na základě vývoje situace v souvislosti s epidemií Covid 19, po projednání možností účasti žáků a studentů škol na výstavě, nutnosti zachovávat nezbytná preventivní opatření k zabránění případného šíření nákazy mezi jednotlivými skupinami, bylo organizačním štábem rozhodnuto výstavu neuskutečnit,“ vyjádřil se organizační výbor v čele s předsedou okresního svazu Václavem Zacpalem.

Právě zmíněná účast žáků by patřila v době současné pandemie k nejrizikovějším částem výstavy. V páteční dopoledne totiž na výstavu mířily vždy kolektivy ze škol téměř z celého okresu. „Při konzultaci se zástupci škol převážil názor, že při takovéto akci není možno nároky na prevenci dodržet a docházelo by k rizikovým situacím, které by nebyli schopni uhlídat pořadatelé ani pedagogický dozor,“ uvedli za přípravný výbor Václav Zacpal a Božena Vaňková.