O tom, že v Tachově jsou zapotřebí nové stavební parcely pro rodinné domky, není pochyb. Další lokalitou, která by měla padnout za oběť rozvoji města, jsou zahrádkářské kolonie zvané Třešňovka a Družstevní. „V této lokalitě bude město Tachov připravovat třicet tři stavebních parcel pro rodinné domy,“ potvrdil nám Pavel Bluma, vedoucí investičního odboru městského úřadu.

Administrativní práce na celé akci jsou už dávno rozjeté a dostávají se pomalu do finální fáze. „Územní rozhodnutí už nabylo právní moci, zbývá podat žádost o stavební povolení a vybrat dodavatele stavby,“ informoval o současném stavu věcí Bluma. V pondělí 12. listopadu se uskuteční setkání zahrádkářů s představiteli města. „Nájemci v této lokalitě byli již před časem obeznámeni s tím, že město jim vypovídá nájemní smlouvy.

Ty jim skončily k 30. září a do konce letošního roku mají lidé čas na to, aby zahrádky vyklidili,“ řekl místostarosta Tachova Václav Svoboda. Přesný termín prací ale ještě není definitivně stanoven, podle zástupců města záleží na finančních prostředcích. „V prvním návrhu rozpočtu města máme pro první fázi akce připraveno 15 milionů korun. Budeme se snažit také získat nějaké dotace, bude–li potřeba, možná i úvěr,“ dodal Svoboda. A co za tyto peníze bude vybudováno? „Město tyto pozemky kompletně zasíťuje a připraví přístupové komunikace,“ dodal na závěr Pavel Bluma.