„Zájem dětí nás mile překvapil,“ uvedla výkonná ředitelka společnosti Michaela Studená.
Výtvarná soutěž bude ukončena na konci ledna a vy máte možnost rozhodnout svým hlasováním o vítězích třech věkových kategorií.
„Původně jsme oslovili jenom plánskou ZUŠku. Když jsme z její strany zjistili velký zájem, vyzvali jsme k soutěži i zdejší základní a mateřskou školu,“ dodala Michaela Studená.