Zájemci se sejdou u autobusové zastávky v Oldřichově, na točně. Pěšky pak přejdou k areálu bývalých uranových dolů, kde uvidí, jak vypadá místo bývalé těžby uranu po téměř třech desetiletích od ukončení provozu. „Na lokalitu se zaměříme především v geologických souvislostech a odkazech nedávné historie spjatých se životy mnoha místních obyvatel. Budeme pozorovat místní běžnou i vzácnou faunu, především ze třídy hmyzu a obojživelníků,“ popisují organizátoři, kteří nedoporučují exkurzi pro malé děti a pro psy.