„K této praxi každoročního obnovování žádostí jsme přistoupili před několika lety, kdy jsme vydali nové zásady pro přidělování bytů,” uvedl starosta Tachova Ladislav Macák. „V minulosti se to nedělalo. Některé žádosti tu pak třeba ležely několik let, i když žadatelé se už například odstěhovali, vyřešili své bydlení jinak nebo si obecní byt nechávali jako rezervu. Proto je třeba každoročně v době od začátku září do konce listopadu žádost obnovit a upřesnit. Jinak žadatel ze seznamu automaticky vypadává,” vysvětlil starosta.

Ten, kdo si chce v okresním městě požádat o přidělení obecního bytu, musí splňovat alespoň jednu ze dvou podmínek. „Musí mít v Tachově trvalé bydliště a nesmí mít svůj byt, bydlí tedy například u rodičů nebo v podnájmu nebo musí být v Tachově zaměstnaný,” řekl Macák.

„Evidujeme sto sedmdesát žádostí o obecní byt. Většina žadatelů o nutnosti aktualizace ví, ale každoročně dvacet, třicet lidí žádost neobnovuje. Důvody jsou různé – žadatel se odstěhoval, našel si jiné bydlení nebo prostě zapomněl na nutnost obnovení žádosti,” uvedla Hana Němcová z majetkoprávního odboru městského úřadu.

Každoročně se dostane na několik desítek žadatelů. „Letos jsme dosud vyhověli čtyřiadvaceti žadatelům, vloni šestatřiceti. Do tohoto počtu je započítán i dům s chráněným bydlením,” řekla Němcová. Jednalo se o ty byty, které se uvolnily v průběhu roku. Nové obecní byty se v Tachově už několik let nepostavily.

Žádostmi se jako první zabývá bytová komise. Jejím předsedou je zastupitel Radovan Minich. „Zasedáme jedenkrát měsíčně. Rád bych upozornil, že nesestavujeme pořadník na byty ale pouze seznam. Důležité je také vědět, že bytová komise nikomu obecní byt přidělit nemůže. Zpracuje návrh se zdůvodněním, který následně předkládám na jednání rady. Ta posléze rozhodně, komu město byt přidělí,” řekl Minich.

Bytová komise se sice snaží zohledňovat pořadí, v jakém si zájemci podávali žádost, ale přesto každý případ posuzuje individuálně. „Zohledňujeme sociální potřeby, upřednostňujeme vždy rodiny s dětmi případně samoživitelky,” řekl Minich.