Tři desítky dospělých a dětí se tak mohly blíže seznámit jak s místy sloužícími k bohoslužbám a zajímavostmi interiéru kostela, tak i s prostory, kam se návštěvníci kostela běžně nedostanou. „Nejzajímavější, především pro dětské účastníky akce, byl výstup do zvonice kostela. Organizátoři starosedlišťské akce dále připravili pro účastníky ukázky písní různých období liturgického roku. Velký zájem byl o prohlídku varhan, při které se zároveň mohli seznámit s technikou hry na tento nástroj,“ popsal průběh akce kronikář Starého Sedliště Václav Hurych. Na závěr programu bylo připraveno malé pohoštění na farní zahradě.