Z grantu Nadace Partnerství a jejího programu Strom života mohou žadatelé získat až 20 tisíc korun. „Finanční podpora se týká výsadby alejí, osázení polních cest, doplnění stromů ke kapličce nebo křížku, k založení či obnově ovocného sadu,“ nastínila Miroslava Drobílková z Nadace Partnerství. Program Strom života ale podporuje i další podobné projekty. „Například ozelenění sídlištního prostranství, hřiště a farní nebo školní zahrady,“ vypočítala Drobílková. „Snažíme se, aby byly v maximální možné míře do krajiny vysazovány stanovištně původní druhy dřevin. Stejně tak povzbuzujeme výsadby starých a krajových odrůd ovocných stromů, které zvyšují přírodní bohatství krajiny,“ upřesnila koordinátorka. Za devět let své existence podpořil program Strom života Nadace Partnerství na 350 projektů výsadeb po celé republice. K nim se v letošním září přidají další desítky projektů. Více informací spolu s jednoduchým formulářem žádosti o grant najdou zájemci na www. strom. zivota.cz/granty. Žádosti budou přijímány do devětadvacátého srpna.